Newyddion

Gwobr Triniaethau Trin Gwallt a Harddwch rhad ac am ddim

November 6, 2012

Mae’r Salon yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i ddod mewn i’r coleg i gael triniaeth trin gwallt neu harddwch rhad ac am ddim, a hyn er mwyn helpu’r myfyrwyr gyda’u hastudiaethau.

Yn gyfnewid am y driniaeth, yr unig beth y gofynnir i’r siaradwyr Cymraeg ei wneud yw siarad Cymraeg a’r myfyrwyr yn ystod y driniaeth.

Mae’r cynllun yn rhan o’r cymhwyster ‘Iaith ar Waith’ y mae nifer o fyfyrwyr y coleg bellach yn ei ddilyn. Er mwyn helpu’r myfyrwyr i ennill y cymhwyster ac ymarfer eu Cymraeg mae’r Salon yn cynnal Wythnos Gymraeg rhwng 12fed a 16eg o Dachwedd, lle bydd amrywiaeth o driniaethau rhad ac am ddim yn cael eu cynnig i gleientiaid Cymraeg.

Dywedodd Hilary Davies-Griffiths Pennaeth Rhaglenni Trin Gwallt, Harddwch a Therapïau Cyflenwol yn y Coleg “Bydd nifer o’n myfyrwyr yn mynd ymlaen i gael swyddi yng Nghymru a nifer yn cael swyddi mewn cymunedau Cymraeg felly mae’n hynod bwysig eu bod yn cael cyfle i ddatblygu eu sgiliau tra’u bod yn hyfforddi yn y coleg.

“Er bod gennym nifer o gwsmeriaid ffyddlon, yn anffodus nid llawer ohonynt sy’n siarad Cymraeg felly dyna pam ein bod ni’n gofyn am wirfoddolwyr i ddod mewn i’r coleg i gael eu pampro a sgwrsio yn Gymraeg gyda’r myfyrwyr gan y bydd yn helpu i fagu eu hyder.”

Os ydych yn siarad Cymraeg a gan ddiddordeb cymryd rhan cysylltwch â’r Salon yng Ngholeg Glannau Dyfrdwy ar 01244 834508.