Newyddion

Gwobr Rhagoriaeth i Fyfyriwr Peirianneg

January 6, 2014

Yn y llun: Cadeirydd Rhwydwaith Gogledd Cymru'r IET, David S Crawford yn cyflwyno’r dystysgrif a gwobr i Paul McCormick, gyda Paul Sands Rheolwr Scottish Power. Y rhes gefn (o’r chwith i’r dde) Swyddog Cyswllt Ysgolion Rhwydwaith Leol IET Ken Newis, Tiwtor Cwrs HNC Coleg Cambria Colin Lee a Nick Tyson Cyfarwyddwr Gweithredol y Cwricwlwm Peirianneg ac Adeiladwaith Nick Tyson

Mae  Paul McCormick, dysgwr yng Ngholeg Cambria yn dathlu wedi iddo ennill gwobr Rhwydwaith Leol y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET) am Ragoriaeth.

Mae Paul ar hyn o bryd yn gweithio i Scottish Power ac yn astudio ar gyfer Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) mewn Technoleg Drydanol yng Ngholeg Cambria. Yn ystod ei raglen hyfforddi ran-amser, dwy flynedd o hyd, llwyddodd Paul i ennill rhagoriaeth ym mhob un o’i fodiwlau, a bu iddo berfformio’n dda trwy gydol ei astudiaethau.

Cafodd Paul ei noddi gan Scottish Power, a dyfarnwyd y wobr iddo o ganlyniad i’w berfformiad gwych yn ystod ei gwrs sy’n cefnogi ei rôl fel Peiriannydd Rheolaeth Oruchwyliol a Chaffael Data.

Cyflwynwyd y wobr iddo gan David S Crawford, Cadeirydd Rhwydwaith Leol Gogledd Cymru o’r Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg (IET).

Dywedodd Paul McCormick: “Mae’r wobr yma nid yn unig yn cydnabod fy nghyflawniad i ond hefyd yr ymrwymiad y mae Coleg Cambria a’i holl ddarlithwyr yn fodlon ei roi i’r cyrsiau yma er mwyn sicrhau bod yr holl fyfyrwyr yn derbyn y safon uchaf o addysg yn ystod eu hamser yno.”

Dywedodd Nick Tyson Cyfarwyddwr Gweithredol y Cwricwlwm Peirianneg ac Adeiladwaith yng Ngholeg Cambria “Rydym yn falch iawn bod Paul wedi ei gydnabod am ei berfformiad ardderchog trwy gydol ei astudiaethau. Trwy ddyfarnu’r wobr yma i un o’n dysgwyr, mae’r IET yn cefnogi ein cyflwyniad HNC yma yng Ngholeg Cambria.”

Tags: , , , , , ,