Newyddion

Gwobr i Fyfyriwr Peirianneg o Gei Connah

January 8, 2014

o Ron Faulkner Cadeirydd Pwyllgor Rhanbarthol Glannau Merswy a Gogledd Cymru yn cyflwyno Lee Wheeler gyda’i wobr

Mae Lee Wheeler, prentis yng Ngholeg Cambria ac Airbus, wedi derbyn gwobr gan Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol (IMechE).

Llwyddodd Lee, sy’n 24 oed ac o Gei Connah, i ennill y wobr ‘Myfyriwr/Prentis sydd wedi Gwella Fwyaf 2013’ ar gyfer Glannau Merswy a Gogledd Cymru.

Mae Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol (IMechE) yn gyfrifol am greu a rhannu gwybodaeth er mwyn darparu llywodraeth, busnesau a’r cyhoedd gyda syniadau newydd a chanllawiau awdurdodol ar holl agweddau peirianneg fecanyddol, trwy weithio gyda chwmniau blaenllaw, prifysgolion a sefydliadau ymchwil. Pob blwyddyn caiff y wobr yma ei chyflwyno i un hyfforddai o bob un o ranbarthau’r  DG,  i gydnabod eu cyflawniadau yn ystod eu prentisiaeth.

Dywedodd David Jones Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Hoffem longyfarch Lee ar ei gyflawniad anhygoel. Mae ei wobr yn dangos yn glir ein hymrwymiad fel coleg i weithio gyda chyflogwyr er mwyn datblygu gweithlu medrus deinamig sy’n hanfodol ar gyfer economi ffyniannus a chynaliadwy.”

Tags: , , , , ,