Newyddion

Gwobr i Adam

May 16, 2016

Vic Walsh, Adam Griffiths, Ian Dickson

Dyfarnwyd Medal Ragoriaeth City and Guilds i Adam Griffiths, sy’n fyfyriwr yng Ngholeg Cambria, am ei berfformiad rhagorol gyda’i Ddiploma Lefel 3 mewn Peirianneg – Gwneuthuro a Weldio.

Mae’n dilyn yn ôl troed Vic Walsh, ei diwtor Gwneuthuro a Weldio yn Cambria, a enillodd yr un wobr ddeugain mlynedd yn ôl.

Mae Medalau Rhagoriaeth City & Guilds yn cydnabod llwyddiannau dysgwyr, darlithwyr a hyfforddwyr sydd wedi cyflawni canlyniadau gwych drwy gynhyrchu gwaith eithriadol – gan fynd y tu hwnt i’r hyn a ddisgwylir ohonynt i gyflawni eu nodau. Mae’n cydnabod nid yn unig canlyniadau rhagorol yn ogystal â’r rhai hynny sy’n dangos gwir gynnydd trwy gydol astudio ar gyfer eu cymhwyster.

Cyflogir Adam, sy’n dod o Fynydd Isa, gan GJ Maintenance Engineering Ltd yng Nglannau Dyfrdwy, ac mae hefyd wedi cael ei wahodd i Balas Buckingham ym mis Mehefin lle bydd y Dywysoges Frenhinol yn cyflwyno Gwobr Lifrai iddo.

Dywedodd Vic Walsh, a enillodd Fedal Ragoriaeth yn ôl yn 1976:

“Rydyn ni mor falch o Adda a’i holl gyflawniadau, mae’n llawn haeddu’r gwobrau hyn. Mae ei waith bob amser o safon uchel ac mae wedi cyflawni hynny trwy waith caled a phenderfyniad.

“Roedd yn wych gweld Adam gyda’i Fedal Ragoriaeth, gan ei fod yn dod ag atgofion yn ôl i mi am dderbyn y fedal yn union 40 mlynedd yn ôl pan oeddwn i’n fyfyriwr. Dymunaf bob hwyl i Adam i’r dyfodol. ”