Newyddion

Gwobr Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ar gyfer Myfyriwr Hyfforddeiaeth

November 4, 2016

Zion Hopkins

Cyflwynwyd Gwobr Person Ifanc y Flwyddyn i Zion Hopkins, sy’n fyfyriwr Hyfforddeiaeth yng Ngholeg Coleg Cambria,  gan Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.

Mae Zion, sy’n byw yn Wrecsam ac yn dilyn rhaglen Hyfforddeiaeth, wedi treulio’r 10 mis diwethaf ar leoliad profiad gwaith estynedig gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru.  Roedd Zion yn un allan o dri i dderbyn y wobr am eu hymrwymiad i’r gwasanaeth.

Dywedodd Nicola Gaughran, Rheolwr Cymorth Gweithrediadau Hyfforddeiaethau yng Ngholeg Cambria:

“Mae Zion wedi gweithio’n hynod o galed ar ei Raglen Hyfforddeiaeth a’i leoliad estynedig gyda’r Gwasanaeth Tân ac Achub. Roedden ni mor falch i glywed ei fod wedi derbyn y wobr am ei waith wrth gynorthwyo’r tîm pan fu aelod o’r cyhoedd yn sâl mewn digwyddiad lle’r oedd Zion yn gweithio tu ôl i stondin diogelwch tân; mae’r wobr yn cwbl haeddiannol.

“Ar hyn bryd mae Zion wrthi’n dysg sut i yrru car ac wedi dechrau gwersi Cymraeg gyda Choleg Cambria fel rhan o’i hyfforddeiaeth, er mwyn sicrhau bod ganddo’r holl sgiliau sydd eu hangen arno i fynd ymlaen i weithio gyda’r Gwasanaeth Tân ac Achub.”

Cyflwynwyd y Rhaglen Hyfforddeiaeth ar y cyd rhwng y Gwasanaeth Tân ac Achub â Choleg Cambria ers sawl blwyddyn erbyn hyn.  Rydym yn recriwtio ar hyn o bryd ar gyfer y rhaglen newydd sy’n dechrau ym mis Ionawr.  Os ydych chi’n 16 – 18 oed, yn byw yng Ngogledd Cymru ac efo diddordeb mewn gwneud cais ar gyfer Hyfforddeiaeth y Gwasanaeth Tân ac Achub, anfonwch e-bost at traineeships@cambria.ac.uk <mailto:traineeships@cambria.ac.uk> .