Newyddion

Gwobr Aur i Jason

September 9, 2015

Jason Chu

Mae Jason Chu, sy’n fyfyriwr yng Ngholeg Cambria Llaneurgain yn dathlu ar ôl iddo ennill Wobr Aur yng Ngemau Olympaidd Arbennig yr Haf a gynhaliwyd yn Los Angeles, California.

Roedd Jason, sy’n 23 oed ac yn dod o Prenton, yn cystadlu ochr yn ochr â 6,500 o athletwyr arbennig o 165 o wledydd mewn 25 o gampau math Olympaidd yn ystod y gemau.

Mae’r Gemau Olympaidd Arbennig yn sefydliad chwaraeon penodol i bobl ag anableddau deallusol,  sy’n canolbwyntio nid yn unig ar ennill medalau ond hefyd ar wella perfformiad gorau’r cystadleuwyr yn gyson.  Mae hefyd yn gyfle i newid am byth ragdybiaethau gwylwyr a gwirfoddolwyr am bobl ag anableddau deallusol.

Mae Jason yn aelod o  dîm Gemau Olympaidd Arbennig Gogledd Orllewin Lloegr, a chafodd ei ddewis i fynd i Gemau Olympaidd Arbennig y Byd Gemau yn LA i gynrychioli Prydain mewn cystadlaethau Marchogaeth.  Enillodd fedal Aur yn y Marchogaeth Dull Lloegr,  a daeth yn 5ed  yn y Llwybrau Gweithio Marchogaeth a 6ed yn yr adran Dressage.

Dywedodd Paul Raven, Y Dirprwy Gyfarwyddwr:

“Mae Jason wedi gweithio mor galed i hyfforddi ar gyfer y Gemau Olympaidd Arbennig ac rydyn ni’n falch iawn o’i lwyddiant yn y gemau

“Mae ennill medal aur yn adlewyrchu ei benderfyniad i lwyddo ac mae’r broses gyfan wedi bod yn brofiad gwych iddo.  Rydyn ni’n edrych ymlaen at iddo  ddychwelyd i’r coleg i barhau gyda’i astudiaethau Ceffylau a Gofal Anifeiliaid. . .”