Newyddion

Gwers lem am Ddiogelwch y Ffyrdd i Fyfyrwyr Coleg Cambria

October 10, 2013

DSC_1221

Yn ddiweddar, dewisodd y Gwasanaethau Brys yng Ngogledd Cymru Goleg Cambria Iâl fel lleoliad ar gyfer lansio eu sioe deithiol Effeithiau Angheuol.

Myfyrwyr Iâl oedd y myfyrwyr cyntaf i weld y sioe, sydd wedi ei llunio i ddangos effeithiau a pheryglon goryrru, ac sy’n rhan o daith addysgol o gwmpas colegau’r rhanbarth. Bu i’r sioe ymweld hefyd â safleoedd Glannau Dyfrdwy a Llaneurgain.

Daeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Heddlu Gogledd Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ynghyd  i addysgu pobl ifanc am beryglon y ‘Pump Angheuol’ – goryrru, gyrru gwrthgymdeithasol, dim gwregysau, gyrru dan ddylanwad y ddiod neu gyffuriau a defnyddio ffôn symudol wrth yrru.

Defnyddiwyd darnau o fideo a chyfranogiad cynulleidfa i addysgu’r myfyrwyr. Rhoddodd y Parafeddyg Dermot O’Leary ddarlun byw o’r hyn sy’n digwydd i’r corff dynol yn ystod damwain a rhybuddiodd Heddlu Gogledd Cymru am ganlyniadau bod yn gyfrifol am ddamwain sy’n cynnwys pwyntiau cosb ar eich trwydded yrru a hyd yn oed garchar.

Y nod oedd gwneud y myfyrwyr yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau fel defnyddwyr y ffordd. Roedd y cyflwyniadau wedi eu llunio nid yn unig i ddangos y difrod corfforol, ond hefyd yr effeithiau emosiynol ehangach a achosir gan ddamweiniau. Roedd cerbydau argyfwng yn bresennol ar y safleoedd hefyd.

Dywedodd Rick Bedson Pennaeth Ystadau, Iechyd, Diogelwch a Chynaladwyedd yng Ngholeg Cambria:

“Roedd y cyflwyniadau gan bob un o’r gwasanaethau brys yn effeithiol iawn. Mae’n gorfodi gyrwyr ifanc ac amhrofiadol i ystyried goblygiadau gyrru’n wael neu’n anniogel. Rwy’n sicr bod y rhaglen yn cyfrannu tuag at leihau damweiniau ar y ffyrdd sy’n ymwneud â phobl ifanc. Roedd Coleg Cambria yn falch iawn o allu cynnal y sioe deithiol yma, ac rydym yn credu ei fod yn ffordd dda o addysgu a diogelu ein myfyrwyr.”

Tags: