Newyddion

Gweithgareddau’r Pasg ym Meithrinfa Toybox

April 11, 2014

easter bonnets

Mae’r plant sy’n mynd i Feithrinfa Toybox yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy wedi bod yn brysur yn mynd i hwyl y Pasg trwy ymuno mewn nifer o weithgareddau yn y cyfnod sy’n arwain at benwythnos y Pasg.

Dechreuodd y rhaglen o ddigwyddiadau gyda gorymdaith y Pasg, pan gafodd y plant gyfle i wisgo a dangos yr hetiau Pasg yr oeddynt wedi eu gwneud. Dilynwyd hyn gan helfa wyau Pasg a sesiwn gwneud cacennau, a chafodd y criw ifanc gyfle i gael llawer o hwyl yn ogystal â datblygu eu sgiliau creadigol.

Mae Meithrinfa Toybox Nursery yn darparu awyrgylch gariadus a chartrefol i blant o’u geni hyd bump oed, ac mae yno dîm ymroddedig o staff cymwys a phrofiadol. Mae gan bob ardal yn y feithrinfa gwricwlwm i’w dilyn sy’n cynnwys datblygiad personol a chymdeithasol, iaith a llythrennedd, mathemateg, datblygiad corfforol a chreadigol.

Wrth siarad yn ystod gorymdaith hetiau’r Pasg, dywedodd Rheolwr Meithrinfa Toybox, Ann Johnson:

“Mae’r digwyddiad hwn wedi bod yn llwyddiant mawr gyda phob un o’r plant a’r staff a oedd yn rhan ohono wedi ei fwynhau’n arw. Roedd yr hetiau Pasg yn wirioneddol fendigedig; roedd hi’n amlwg bod cryn waith wedi ei wneud wrth eu creu.”