Newyddion

Gweithdy Snapshot +4

January 24, 2014

Thai DS - Snapshot

Cynhaliodd Canolfan Straeon Digidol Iâl Weithdy Snapshot+4 ar safle Iâl yn ddiweddar ar gyfer myfyrwyr o wlad Thai.

Yn cymryd rhan yn y prosiect hefyd roedd partneriaid o brosiect ENKDIST Yr Eidal a Lithuania.

Yn ystod y gweithdy cafodd y dysgwyr gyfle i greu naratifau digidol byr ynghylch eu hymweliad â Chymru a’u hargraffiadau o Ewrop a’i ddinasyddion. Cafodd y grŵp gyfle i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau yn cynnwys ysgrifennu sgriptiau, ffotograffiaeth a golygu a bu iddynt dderbyn cefnogaeth gan staff Coleg Cambria a darlithwyr Melting Pro Rhufain, a Phrifysgol Vytautas Magnus Lithuania.

Dywedodd Simon Hughes Rheolwr Cyllido Rhyngwladol ac Allanol yng Ngholeg Cambria “Mae Coleg Cambria wedi bod yn rhedeg rhaglenni ar gyfer grwpiau o fyfyrwyr o wlad Thai ers sawl blwyddyn bellach, ond dyma’r tro cyntaf i weithdy o‘r math yma gael ei gynnal. Mae’n gyfle gwych i’r dysgwyr, a hefyd i Goleg Cambria allu rhannu eu harbenigedd gyda marchnad ryngwladol ehangach. “

Tags: , , ,