Newyddion

Gweithdai Meithrin Timau yng Ngholeg Cambria i Brentisiaid Cyngor Sir y Fflint

September 26, 2014

FCC Apprentices

Croesawodd Coleg Cambria dros 50 o brentisiaid o Gyngor Sir y Fflint i weithdy meithrin timau trawiadol ar safle Llaneurgain y coleg yn ddiweddar.

Er bod Coleg Cambria a Chyngor Sir y Fflint wedi cynnal rhaglen prentisiaid llwyddiannus ar y cyd am dros saith mlynedd, roedd y diwrnod meithrin timau hwn y cyntaf o’i fath, gan gynnig cyfle i brentisiaid ddod i adnabod ei gilydd a rhannu cynlluniau a syniadau newydd. Trefnodd Tîm Mentergarwch y coleg, ‘Her y Farchnad Stoc’ iddynt fel rhan o weithgareddau’r diwrnod a bu’n weithgaredd hynod o ddiddorol ac ysgogol i’r prentisiaid, a ddangosodd eu sgiliau dadansoddi a delio, gan wneud cryn argraff ar bawb.

Dywedodd Lesley Rasmussen, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyrsiau Datblygu Rheoli a Chyflogwyr yng Ngholeg Cambria:

“Mae rhaglen brentisiaeth Cyngor Sir y Fflint yn cael ei diwygio yn bob blwyddyn i sicrhau gwelliant parhaus. Mae’n bwysig bod y rhaglen astudio a’r gweithgareddau’n cyd-fynd ag anghenion y cyngor a’r dysgwyr. Dyma’r flwyddyn gyntaf i ni gynnal Her y Farchnad Stoc ar eu cyfer. Roedd yna gyffro gwych yn yr ystafell ddosbarth gyda’r tiwtoriaid a’r dysgwyr fel ei gilydd yn dangos llawer o egni a brwdfrydedd”.

Dywedodd Colin Everett Prif Weithredwr Cyngor Sir y Fflint:

“Mae datblygu prentisiaethau yn flaenoriaeth allweddol ar gyfer y Cyngor ac rydw i wrth fy modd bod ein partneriaeth gyda Choleg Cambria yn darparu cyfleoedd dysgu rhagorol. Mae ein prentisiaid yn ennill nifer o gymwysterau trwy’r dull ar y cyd hwn. Rydyn ni’n falch o’r cynllun a’i lwyddiannau; Cafodd 96% o’n prentisiaid waith gyda’r Cyngor neu’r farchnad lafur leol”.

Mae Rhaglen fframwaith dysgu (Dysgu yn y Gwaith) Coleg Cambria yng Nghyngor Sir y Fflint yn rhoi cyfle i ddysgu ac i ennill cymwysterau. Mae Dysgu yn y Gwaith yn cynnwys sgiliau hanfodol a sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid, yn ogystal â chymwysterau a hyfforddiant technegol mewn nifer o feysydd arbenigol y Cyngor, gan gynnwys adeiladu, peirianneg, gweinyddu busnes, cyfrifeg, garddwriaeth, therapi harddwch ac iechyd a gofal cymdeithasol.