Newyddion

Gweinidog Adnoddau Naturiol Cymru yn ymweld â Choleg Cambria

January 11, 2016

turf cutting HE Cambria

Daeth y Gweinidog Adnoddau Naturiol, Carl Sargeant AC, i ymweld â safle Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria yn ddiweddar i gymryd rhan mewn seremoni torri tywarchen arbennig ar gyfer Canolfan AU Peirianneg Awyrennau newydd y coleg.

Mae’r prosiect hwn yn cael ei ddatblygu mewn partneriaeth â Choleg Peirianneg Prifysgol Abertawe ac yn adeiladu ar y gwaith ardderchog sydd wedi bod rhwng Coleg Cambria a busnesau awyrennau a pheirianneg lleol ers nifer o flynyddoedd. Daeth y cynllun yn realiti ar ôl derbyn grant buddsoddi cyfalaf gan Lywodraeth Cymru o £2.7m i hybu isadeiledd, sgiliau a hyrwyddo tyfiant economaidd ar draws Cymru.

Roedd y Gweinidog yn hynod falch o glywed bod y Ganolfan, fel yr hwb chweched dosbarth newydd 6ed Cambria, yn cynnwys nifer o dechnolegau cynaliadwy gan gynnwys pympiau gwres ffynhonnell aer, cynaeafu dŵr glaw, goleuadau LED a phaneli solar.

Dywedodd David Jones OBE, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Rydym wrth ein boddau bod y Gweinidog wedi ymuno â ni yn y seremoni torri tywarchen i gael profiad uniongyrchol o’r datblygiadau newydd a chyffrous ar safle Glannau Dyfrdwy ac i weld sut rydym yn gweithio i ostwng ein heffaith ar yr amgylchedd trwy ddefnyddio technolegau cynaliadwy yn ein hadeiladau.

“Mae’r Ganolfan AB Awyrennau yn gyfle arall i ni ddarparu hyfforddiant ar lefel brifysgol o’r safon uchaf ar gyfer y gweithle, pob ifanc a chymunedau’r ardal.”