Newyddion

Gwasanaeth newyddion digidol newydd Coleg Cambria

December 9, 2013

Lesley Griffiths interview 1

Bydd gwasanaeth newyddion digidol newydd Coleg Cambria, Hear Here, ar gyfer pobl ddall ardal Wrecsam yn cynnwys diweddariadau rheolaidd gan Lesley Griffiths Aelod Cynulliad dros Wrecsam a’r Gweinidog Llywodraeth Leol. Bydd y gwasanaeth, sydd wedi ei gynhyrchu gan fyfyrwyr Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol Lefel 2 safle Parc y Gelli, ym mhen hir a hwyr yn cyrraedd dros fil o bobl.

Yn ei chyfweliad cyntaf ar gyfer y darn “Materion Wrecsam” gofynnwyd nifer o gwestiynau i Lesley Griffiths AC gan fyfyrwyr y coleg yn cynnwys beth a’i hysbrydolodd i ymwneud â gwleidyddiaeth a beth oedd ei barn hi am sut y mae pobl sydd â nam ar eu golwg yn cael eu cynrychioli yng Nghynulliad Cymru.

Dywedodd Tony Pugh Arweinydd y Cwrs Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol yng Ngholeg Cambria “Mae’r arian diweddar gan Arian  i Bawb Cymru y Gronfa Loteri Fawr wedi ei gwneud hi’n bosibl i ni greu’r gwasanaeth newyddion digidol yma ar gyfer pobl ddall yn ardal Wrecsam.

“Mae cael cyfle i weithio gyda phobl fel Lesley Griffiths AC, a chyfrannu i’r prosiect cymunedol newydd yma gyda phobl sydd â nam ar eu golwg, yn brofiad gwych i’n myfyrwyr, a bydd yn eu helpu i ddatblygu amrediad o sgiliau gwahanol”

Bydd y rhifyn cyntaf yn cael ei ddarlledu’r mis yma, gyda rhaglen Nadoligaidd arbennig yn cael ei ddarlledu yn ystod wythnos olaf y tymor, cyn gwyliau’r Nadolig.”

Tags: , ,