Newyddion

Gwaith Celf Coleg Cambria mewn Oriel yn Llundain

May 22, 2014

Be Inspired

Bu dysgwyr Coleg Cambria, a oedd yn mynychu dosbarthiadau celf i oedolion yn y gymuned, yn llwyddiannus yn ddiweddar mewn cystadleuaeth genedlaethol i ddysgwyr sy’n oedolion a noddwyd gan NIACE ac Amgueddfa Fictoria ac Albert (V&A).

Anfonodd Linda Gant, tiwtor Celf a Dylunio sy’n cynnal dosbarthiadau yn Llaneurgain a’r Wyddgrug, ddau waith celf i’r gystadleuaeth ar ran ei dysgwyr. Roedd un darn o waith gan Maria Therese Durrant, sy’n mynychu dosbarthiadau nos, a’r llall yn waith grŵp a gyflwynwyd gan ei grŵp celf prynhawn dydd Mercher. Roedd y ddau ddarn o waith yn llwyddiannus a chawsant le mewn arddangosfa yn Oriel Morley, Llundain, i’w chynnal o 20 Mai hyd 19 Mehefin.

Yn amlwg, mae Linda ar ben ei digon bod y ddau ddarn o waith a gyflwynwyd ganddi wedi eu dewis ac y byddant yn cael eu harddangos yn Oriel Morley. Meddai:

“Dyma’r tro cyntaf i ni ymgeisio yng nghystadleuaeth celf ‘Ysbrydolwyd gan’ i bobl mewn addysg oedolion rhan-amser. Cefnogir y gystadleuaeth gan NIACE, V&A, Oriel/Coleg Morley ac Wythnos Addysg Oedolion gydag Wythnos Addysg Oedolion yn digwydd yn ystod y cyfnod.

‘’Bu dros 450 o ymgeision i’r arddangosfa hon ar gyfer tua 50 o lefydd, felly mae hwn yn llwyddiant hynod o bwysig i addysg oedolion yng Ngholeg Cambria. Mae hi wir yn anrhydedd cael arddangos y gwaith mewn oriel yng nghanol Llundain.”

Cynhaliwyd gwelediad preifat a noson wobrwyo yn Oriel Morley ym mhresenoldeb Matthew Hancock, Gweinidog Gwladol Sgiliau a Menter. Rhai o’r gwobrau oedd £50 i’r enillwyr a gwobr arbennig gan y V&A, sef aelodaeth blwyddyn o’r V&A. Rhoddwyd gwobr arbennig gan NIACE yn ogystal, sef taleb dysgu gwerth £100.

Ychwanegodd Lesley James, Dirprwy Gyfarwyddwr Celf a Dylunio:

‘’Roedd llawer iawn o bobl yn bresennol yn y noson wobrwyo a’r gwelediad preifat, gyda chynrychiolwyr o golegau mor bell oddi wrth ei gilydd â Choleg Truro a Penwith yng Nghernyw ac Ysgol Gelf Caeredin.

‘’Mae’n wych cael cydnabyddiaeth am safon uchel y gwaith a wneir gan ein dysgwyr trwy gystadlaethau cenedlaethol fel hyn. Llongyfarchiadau i’r holl staff a’r dysgwyr a oedd yn rhan o’r fenter.”