Newyddion

Grŵp Career Academies Coleg Cambria yn ymweld â Citi Group Llundain

January 16, 2015

Careers

Yn ddiweddar, ymwelodd deg o fyfyrwyr Coleg Cambria â’r cewri gwasanaethau ariannol Citi Group yn Llundain fel rhan o’u rhaglenni Career Academies Uk.

Mae’r rhaglen ddwy flynedd hon yn cynorthwyo myfyrwyr wrth iddynt symud o addysg i gyflogaeth, gan gynnig profiad busnes go iawn iddynt a chyfle i feithrin sgiliau entrepreneuriaeth hanfodol.

Roedd y daith i Lundain yn cynnwys gweithdy yn swyddfeydd 42 llawr Citi yn Canary Wharf, yn ogystal â sesiwn ddatblygu ar gyfer myfyrwyr Career Academies led led y DU yn y Dominion Theatre yn West End, Llundain.  Cafodd myfyrwyr Astudiaethau Busnes o Wrecsam a Glannau Dyfrdwy ddiwrnod llawn gweithgareddau a’i fwynhau’n fwynhau’n fawr iawn.

Dywedodd Barry Hancill, Darlithydd Menter Coleg Cambria:

“Roedd yr ymweliad yn gyfle gwerthfawr i fyfyrwyr gael blas ar weithio i gwmni byd-eang mawr a chael gweld pa briodoleddau mewn gwirionedd maent yn chwilio amdanynt yn bobl maent yn eu recriwtio.