Newyddion

Graham Tinsley MBE yn ail-lansio Bwyty Y Celstryn yng Ngholeg Cambria

October 16, 2013

DSC_12621

Yn ddiweddar daeth Graham Tinsley MBE, y cogydd enwog sydd wedi ennill gwobrau niferus i Goleg Cambria Glannau Dyfrdwy i ail-lansio bwyty’r coleg sef Y Celstryn.

Mae’r bwyty, sydd newydd gael ei ailwampio ar agor i staff a myfyrwyr y coleg, ymwelwyr, ffrindiau a’r cyhoedd o Ddydd Mawrth i Ddydd Gwener yn ystod y tymor. Mae’r bwyty trwyddedig yn cynnig amrediad o wasanaethau yn cynnwys – ciniawau, byrbrydau, diodydd poeth, cacennau a phrydau gyda’r nos, a’r rhain yn aml ar themâu arbennig.

Ymunodd Graham Tinsley MBE ag aelodau’r cyhoedd, myfyrwyr a staff yn y bwyty newydd sydd bellach yn cynnwys cegin steil theatr, a bu i bawb fwynhau siampên a chanapés oedd wedi eu paratoi gan staff a myfyrwyr yr adran Arlwyo. Soniodd am bwysigrwydd cyfleusterau hyfforddi fel Y Celstryn i’r diwydiant arlwyo, gan ganmol y coleg am safon uchel y gegin a’r bwyty.

Dywedodd Mark Parsons Pennaeth Arlwyo a Gwasanaethau Masnachol yng Ngholeg Cambria:

“Hoffem ddiolch i Graham Tinsley MBE am ail-lansio Y Celstryn; mae’n ysbrydoliaeth i nifer o gogyddion ifanc proffesiynol. Mae cysylltu â’r diwydiant lleol yn hanfodol er mwyn sicrhau bod Coleg Cambria yn cynnig hyfforddiant sy’n sector arweiniol, ac yn bwrpasol i’r sector Lletygarwch gan greu cyfleoedd cyflogaeth i arlwywyr y dyfodol.”

“Roedd y digwyddiad ail-lansio yn gyfle perffaith i ni ddangos y bwyty ar ei newydd wedd i gwsmeriaid ac aelodau’r diwydiant arlwyo, ac i hwythau nawr roi cynnig ar ein bwydlen Prydau Ysgafn newydd.”

Mae prydau ysgafn ar gael yn Y Celstryn o 12-1.30yp Dydd Mawrth i Ddydd Gwener. Mae prydau parod ar werth yn ddyddiol a’r bwyty ar agor bob nos Fercher o 7yh. Mae’r bwyty’n cynnal nosweithiau ar themâu arbennig yn eithaf aml.

I weld y bwydlenni neu archebu ewch i cymraeg.cambria.ac.uk/facilities/y-celstryn neu ffonio 01244 834525.

Tags: , ,