Newyddion

Graddedigion NEBOSH Coleg Cambria yn Dathlu

August 27, 2013

Best candidates 2013

Yn ddiweddar cynhaliodd y Bwrdd Arholi Cenedlaethol Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (NEBOSH) ei Seremoni Graddio a Gwobrwyo blynyddol, lle derbyniodd dau ddysgwr o Goleg Cambria wobrau arbennig.

Yn bresennol yn y seremoni a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Warwick roedd Steve Mason, Mike Joy a Mike Gedd, sy’n ddarlithwyr yng Ngholeg Cambria, a’r myfyrwyr a lwyddodd i gael gradd gorau’r cwrs yn rhyngwladol ar gyfer eu pwnc NEBOSH.

Mae Alistair Horton, 31 oed o’r Rhyl, yn gweithio fel Swyddog Cydymffurfio Tân i Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru. Cyflwynwyd gwobr Ymgeisydd Gorau’r Flwyddyn i Alistair am astudio tuag at ei Dystysgrif Diogelwch Tân a Rheoli Risg. Cafodd Alistair ei enwi hefyd fel Dysgwr Iechyd a Diogelwch y Flwyddyn Coleg Cambria 2013 yn ystod y Seremoni Gwobrwyo Myfyrwyr a gynhaliwyd ddiwedd mis Mehefin.

Cyflwynwyd gwobr hefyd yn y seremoni i Tony Novotny, sy’n 35 oed, ac sy’n gweithio fel ymgynghorydd. Derbyniodd wobr Ymgeisydd Gorau’r Flwyddyn wrth astudio ar gyfer ei Dystysgrif Rheolaeth Amgylcheddol NEBOSH.

Mae NEBOSH yn cynnig ystod gynhwysfawr o gymwysterau galwedigaethol, sy’n cael eu cydnabod yn fyd-eang ac a gafodd eu llunio i ateb gofynion iechyd, diogelwch, yr amgylchedd a rheoli risg pob gweithle yn y sector preifat a’r sector cyhoeddus. Mae Coleg Cambria wedi cynnal safonau addysgu a chymorth uchel yn gyson ar gyfer ei fyfyrwyr NEBOSH. Mae’r ddarpariaeth hon yn arwain y sector oherwydd bod y cyfraddau llwyddo yn llawer uwch na’r cyfartaledd.

Dywedodd Steve Mason, darlithydd Iechyd a Diogelwch:

“Rydyn ni’n ddarparwr cyrsiau NEBOSH llwyddiannus , sy’n arwain y sector, a byddwn yn parhau i wneud hynny, oherwydd ymroddiad y staff a gwaith caled y myfyrwyr, sy’n arwain bywydau proffesiynol prysur.”

Dywedodd Lesley Rasmussen, Dirprwy Gyfarwyddwr Datblygu Rheoli Coleg Cambria:

“Rydyn ni’n falch iawn o gael mynd i’r digwyddiad hwn bob blwyddyn i ddathlu ein canlyniadau, sy’n arwain y sector, o ganlyniad i arferion addysgu rhagorol y ddarpariaeth cyrsiau NEBOSH yng Ngholeg Cambria. Rydyn ni wrth ein bodd hefyd o gael rhannu’r llwyddiant hwn gyda’n dysgwyr a dathlu eu cyraeddiadau.”

Mae’r llun yn dangos: Steve Mason, Mike Gedd a Mike Joy Darlithwyr Coleg Cambria. Enillwyr Coleg Cambria Alistair Horton a Tony Novotny.

Tags: , , , , , , ,