Newyddion

Gradd Sylfaen Technoleg Greadigol a Chyfryngau Digidol

November 15, 2013

creative tech (1)

Nod y rhaglen hon yw cwrdd ag anghenion pobl mewn swyddi creadigol sy’n

dymuno ennill cymwysterau tra’n gweithio. Cyflenwir y cwrs yn rhan-amser er

mwyn cyd-fynd â chyflogaeth. Wedi’i ddatblygu gyda chyflogwyr o feysydd megis

darlledu a’r cyfryngau ac yn cynnwys modiwlau seiliedig-ar-waith, mae’r cwrs yn

eich galluogi i drafod gwaith a fydd o fantais i’ch cyflogwr/busnes.

Mae’r modiwlau yn cwmpasu y

pynciau canlynol:

• Modiwlau Craidd

– Diwydiannau Diwylliannol a’r Cyfryngau

– Sgiliau Creadigol

– Prosiect seiliedig ar Waith

– E_aith Technoleg Newydd

– Arloesedd a Menter

• Amlgyfryngau Creadigol

• Cyfathrebu’r Cyfryngau

• Cyfathrebu Gweledol

• Dylunio ar gyfer y We

• Presenoldeb a Dosbarthu Ar-lein

• Ôl-Gynhyrchu Sain a Fideo

Gofynion mynediad:

• cymwysterau sy’n cyfateb i 120 pwynt UCAS

• mae pro_ad personol yn cael ei ystyried, hyd yn oes os

nad ydych oes gennych unrhyw gymwysterau addysg

_ur_ol

• mae’r cwrs yn para am ddwy _ynedd

• astudiwch ar gampws o’ch dewis chi;

– Coleg Cambria Iâl Parc y Gelli

– Coleg Menai Bangor

– Coleg Powys

Datblygwyd mewn partneriaeth â Phrifysgol Glyndwr a

Phrifysgol Bangor mae’r rhaglen ddysgu gy_rous, ymarferol, seiliedig ar

sgiliau yma yn cofrestru nawr

Llefydd wedi eu hariannu yn llawn ar gael

d.stanley@glyndwr.ac.uk or enquiries@glyndwr.ac.uk

Am fwy o wybodaeth ewch i

www.cambria.ac.uk

Tags: ,