Newyddion

Gorchest Marathon Llundain Alice a Ceri

April 30, 2015

Ceri & Alice Marathon (2)

Mae dau aelod o staff Coleg Cambria wedi dychwelyd i’w desgiau’r wythnos hon ar ôl penwythnos llawn egni yn cymryd rhan ym Marathon Llundain.

Cwblhaodd Ceri Duckers o’r Adran Farchnata ac Alice Thelwell o’r Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr y ras, sydd dros 26 milltir, mewn ychydig dros 5 awr.

Roedd Ceri yn rhedeg i godi arian ar gyfer Lupus UK, elusen genedlaethol sy’n helpu pobl sydd â salwch y system imiwnedd nad oes gwella arno. Mae ganddi brofiad uniongyrchol o fyw gyda Lupus, am fod ei chwaer, Elle, wedi bod yn dioddef o’r cyflwr ers yn 12 oed ar ôl iddi ddal firws.

Cafodd Alice ei dewis i redeg yn y Marathon gan Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau, elusen enwebedig y coleg eleni. Mae Alice wedi llwyddo i godi swm anferthol o dros £5000 ar gyfer yr elusen ac mae’r arian yn dal i ddod mewn. Dywedodd:

‘’Roeddwn yn falch iawn o gael fy newis i redeg ym Marathon Llundain ar ran y Coleg ac Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau. Mae wedi bod yn gyflawniad enfawr i mi yn bersonol ac rydw i wedi cael fy syfrdanu gan yr holl gefnogaeth a haelioni rydw i wedi ei dderbyn gan bawb sydd wedi fy noddi ac am yr holl eiriau o gymorth.

“Hoffwn ddiolch yn benodol i’r Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr am eu cefnogaeth a’u cymorth wrth drefnu digwyddiadau elusennol a’m helpu i godi swm anhygoel o arian ar gyfer achos mor deilwng. I orffen, hoffwn ddiolch i ‘Deestrider,’ clwb rydw i wedi ymuno â  nhw yn ddiweddar, am eu cymorth a’u cyngor – ac am wneud yr holl brofiad yn hwyl ac yn llai poenus!”

“Roedd rhedeg Marathon Llundain yn brofiad gwych,” ychwanegodd Ceri, sydd hefyd wedi codi dros £2000 i Lupus UK.

‘’Mae’r gefnogaeth ar y diwrnod yn fendigedig ac yn eich annog i ddal i fynd. Roedd yn wych i allu codi arian ar gyfer elusen sy’n meddwl cymaint i mi ac mae clywed straeon pobl eraill yn gwneud i chi sylweddoli pa mor lwcus ydych chi.”