Newyddion

Gobeithion Gemau Olympaidd Myfyriwr

July 18, 2014

horses

Mae Jason Chu yn fyfyriwr 22 oed yng Ngholeg Cambria Llaneurgain sy’n dod o Prenton, yn brysur yn paratoi ar gyfer Gemau Olympaidd Arbennig yr Haf nesaf, sydd i’w cynnal yn Los Angeles, California yn haf 2015.

Bydd 7000 o athletwyr arbennig o 170 o wledydd yn cymryd rhan mewn 21 o gampau Olympaidd yn ystod yr haf nesaf. Mae’r Gemau Olympaidd Arbennig, sy’n sefydliad chwaraeon sydd wedi ymroi i helpu pobl ag anableddau deallusol, yn canolbwyntio nid yn unig ar ennill medalau ond hefyd ar gynnydd cyson yn eu perfformiad gorau.

Mae Jason yn aelod o dîm Gemau Olympaidd Arbennig Gogledd Orllewin Lloegr a chafodd ei ddewis i fynd i Gemau’r Byd Olympaidd yn LA i gynrychioli Prydain yn y cystadlaethau marchogaeth. Cafodd ei ddewis oherwydd ei ganlyniadau gwych yn y Gemau Cenedlaethol yr haf diwethaf a gafodd eu cynnal yng Ngholeg Hartpury, Swydd Gaerloyw.

Bydd Jason yn ymarfer bob nos Fawrth yn y Wirral Riding Centre gyda Philippa Jones a hi hefyd yw un o’i diwtoriaid yn y coleg. Enillodd ei fedalau Cenedlaethol ar geffyl o’r enw Liquorice, sydd bellach yng Ngholeg Cambria, Llaneurgain. Bydd marchogaeth Jason yn cael ei brofi ymhellach yn y digwyddiad byd oherwydd bydd yn rhaid iddo farchogaeth ceffyl anghyfarwydd. Bydd yn mynd i LA o 21 Gorffennaf – 2 Awst 2015 ac yn mynychu sesiynau hyfforddi gyda thîm Prydain Fawr o rŵan tan hynny.

Dywedodd Philippa:
‘’Dw i mor falch bod Jason wedi cael ei ddewis i gynrychioli Prydain yn LA y flwyddyn nesaf. Mae’n ymdrechu i’r eithaf wrth hyfforddi ac mae ei farchogaeth wedi gwella’n rhyfeddol. Mae’n llwyr haeddu ei le a dw i’n mwynhau cael ei hyfforddi a’i helpu i baratoi ar gyfer y profiad.”

Bydd Jason, yn dod yn ôl i Goleg Cambria Llaneurgain ym mis Medi i barhau gyda’i astudiaethau a dywedodd:
‘’ Dw i wrth fy modd fy mod wedi cael fy newis i fynd L.A. i gynrychioli Prydain yn y Gemau Olympaidd Arbennig. Dw i wedi bod yn gweithio’n galed i hyfforddi sawl gwaith yr wythnos a marchogaeth ceffylau gwahanol. Rwy’n edrych ymlaen at y cyfle gwych ac rwy’n gyffrous iawn ynglŷn â’r profiad.’’

Yn ddiweddar bu Jason yn aelod o grŵp Sgiliau Byw’n Annibynnol ac ymunodd Tracy Holloway a Peter Millar â nhw gan gymryd rhan mewn cystadleuaeth dressage i nodi diwedd y flwyddyn yn y coleg.

‘’Roedd y gystadleuaeth dressage yn ffordd wych o orffen y tymor. Roedd pawb yn edrych yn hynod o smart ac yn dangos eu sgiliau marchogaeth. Mwynhaodd y myfyrwyr, y staff a’r ceffylau i gyd y prynhawn ac roedd yn llwyddiant mawr!’’ dywedodd Philippa.