Newyddion

Gemau Olympaidd Masnach Brwydr Sgiliau yn Cambria

March 13, 2017

students-competing

Cynhaliodd Coleg Cambria Gemau Olympaidd Masnach yn ddiweddar, ar eu safleoedd yn Ffordd y Bers a Glannau Dyfrdwy. Cafodd y sioe fasnach ei lansio’n llwyddiannus fel menter dan areweiniad y myfyrwyr Adeiladu a Pheirianneg y llynedd, ac eleni roedd y sioe wedi dyblu ei maint a nifer y cystadlaethau.

Unwaith eto, roedd yn gyfle i agor drysau gweithdy led y pen a chael dangos gwaith y myfyrwyr crefftau a gwasanaethau’r ddau safle.

Cafodd 16 o gystadlaethau masnach eu cynnal fel profion rhoi pwysau pwysig ar y myfyrwyr ac fel cam tuag at eu dewis ar gyfer cystadlaethau Sgiliau Cymru a’r cystadlaethau WorldSkills UK yn 2017. Roedd y crefftau yn cynnwys Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur, Weldio a Gwneuthuro, Gosod Trydan, Gwaith Plymwr, Peirianneg Fodurol, Plastro, Gwaith Saer, Gosod Brics, Peirianneg, Gwaith Coed a Phaentio ac Addurno.

Bu tua 200 o fyfyrwyr yn cystadlu’n frwd ar dasgau wedi’u hamseru i ddangos eu sgiliau. Roedd cyflogwyr, staff a myfyrwyr yn gallu gwylio’r cystadlaethau yn agos a rhwydweithio yn y digwyddiad cyflogadwyedd. Daeth dros 50 o gyflogwyr, cymdeithasau masnach a chyflenwyr i’r digwyddiad gan roi gwobrau hael ar gyfer yr 16 cystadleuaeth crefft yn ogystal gwobrau ar gyfer gwahanol rafflau er budd Ambiwlans Awyr Cymru, sef elusen y coleg am eleni.

Roedd y cwmnïau a ganlyn yn bresennol ac yn cefnogi’r cyfan: Read Construction, Wilmott Dixon, Galliford Try, Kier, Redrow, Wynne Construction, CITB, Syniadau Mawr Cymru, Busnes Cymru, Ymddiriedolaeth y Tywysog, Adran Gwaith a Phensiynau, Royal Mechanical & Electric Engineers, GMS, CBSW, Travis Perkins, Screwfix , Jewsons, Dŵr Dyffryn Dyfrdwy, Snap ar Tools, Grŵp Peirianneg MSC, FWB Fab & Weld, Solutions Safle, Tools GE, Ambiwlans Cymru Awyr, Prosiect Gardd Furiog Erlas, Worcester Bosch, Huws Gray, Ifor Williams, Bromborough Paints, Festool, Ibstock , Martindale, Megger, Aico, Cudis, IET, Schneider, Seaward, Newell / Dymo, NAPIT, City Electrical factors, Lloyd Morris Electrical, Click Scolmore a CK Tools.

Dywedodd Nick Povey, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm Adeiladu (Ffordd y Bers):

“Unwaith eto, bu’r Gemau Olympaidd Masnach yn ddiwrnod gwych i bawb a gymerodd ran ynddo. Hoffwn ddiolch i’r staff i gyd am helpu i drefnu’r diwrnod a’r cyflogwyr a’r cwmnïau a gymerodd ran am eu cyfraniad a’u rhoddion caredig. Ni fyddai’r diwrnod wedi bod mor llwyddiannus hebddynt. ”

Dywedodd Carl Black, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Peirianneg a Cherbydau Modur:

“Roedd yn ddiwrnod ardderchog gyda chefnogaeth wych gan yr holl gyflogwyr. Mae’r dysgwyr wedi mwynhau’r cystadlaethau ac mi wnaethon nhw gynhyrchu gwaith rhagorol.”

Dywedodd Ian Hogg, Dirprwy Gyfarwyddwr y Cwricwlwm Adeiladu (Glannau Dyfrdwy).

“Bu’n ddiwrnod gwych i’n dysgwyr a fu’n cystadlu ar y cystadlaethau sgiliau. Rydyn ni’n gobeithio rŵan y bydd y dysgwyr hyn yn mynd ymlaen a llwyddo ymhellach mewn cystadlaethau yn y gyn y dyfodol.” Ychwanegodd Ian Hogg Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm Adeiladwaith (Glannau Dyfrdwy).

“Diolch yn fawr iawn i’r holl fudiadau, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr a chyflogwyr a gefnogodd y diwrnod a chyflwyno rhoddion caredig ar gyfer y gwobrau a’r raffl at ein helusen.

Ychwanegodd y cyn fyfyriwr Shannen Finnerty, a feddyliodd am syniad cynnal Gemau Olympaidd Crefftau yn y coleg:

“Roedd yn wych cael dod yn ôl eleni i gymryd rhan yn y Gemau Olympaidd Crefftau unwaith eto, mae wedi cynyddu a gwella a dwi’n gobeithio y bydd yn parhau i wneud hynny!”

jacob-morgan