Newyddion

Gefeilliaid!

February 10, 2015

twin goats (2)

Cafodd gefeilliaid myn geifr eu geni ar safle Llanurgain, Coleg Cambria bore ‘ma.

Rhoddodd Tammy, yr afr Bagot, enedigaeth i ddwy ferch. Mae hyn yn newyddion gwych i’r brid, sy’n cael ei ystyried yn un mewn perygl ac ar restr gwylio’r Ymddiriedolaeth Goroesi Bridiau Prin. Gyda llai na chant o eifr benywiadd sy’n bridio, mae nhw’n brinach na phanda.

Daeth y bwch-gafr, Jake, i’r coleg o Croxteth Hoem Farm ym mis Medi ac mae wedi bod yn rhedeg gyda phedair gafr felly mae gobaith am fwy o fyn geifr yn y ddeufis nesaf.

Yn ddiweddar, teithiodd rheolwr y Ganolfan Anifeiliaid, Wendy Gacem, a Hyfforddwr, Hayley Burkey, i Barc Fferm Cotswolds i fynd i gyfarfod cymdeithas y brîd i drafod dyfodol y brid. Bydd Coleg Cambria yn cymryd rhai o’u geifr Bagot i Ŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru ym mis Mai, lle byddant yn gobeithio hyrwyddo cadw Geifr Bagot a chefnogi’r RBST a cynllun pori Geifr Bagot, Browing Bagots.