Newyddion

Gap Connah’s Quay Nomads yn Cyhoeddi Rhaglen Ysgoloriaeth gyda Choleg Cambria

October 7, 2013

Football-Scholarship-Launch

Mae Clwb Pêl-droed Gap Connah’s Quay Nomads a Choleg Cambria wedi uno â’i gilydd i gyhoeddi rhaglen ysgoloriaeth bêl-droed llawn bri ar gyfer pobl ifanc 16-19 oed yn yr ardal leol.

Bydd 20 chwaraewr elit yn cael eu dewis ar gyfer yr ysgoloriaeth a fydd yn dechrau ym Medi 2014.  Yn wahanol i’r rhan fwyaf o ysgoloriaethau pêl-droed neu chwaraeon, lle mae’n rhaid i bob chwaraewr fod yn astudio Diploma mewn Chwaraeon, bydd y chwaraewyr a ddewiswyd yn gallu dewis astudio unrhyw bwnc Lefel A neu Ddiploma Lefel 2/3 yng Ngholeg Coleg Cambria, Glannau Dyfrdwy.

Jay Catton, Cyfarwyddwr Academi Gap Connah’s Quay Nomads a Rheolwr Cynorthwyol y Tîm Cyntaf fydd yn rheoli’r rhaglen, ynghyd â Mark McGregor, Rheolwr y Tîm Cyntaf.  Bydd y chwaraewyr yn hyfforddi chwe gwaith yr wythnos, yn ogystal â chynrychioli Nomads/Coleg Cambria yng Nghynghrair Colegau Gogledd-orllewin Lloegr bob ddydd Mercher.  Byddant ar gael hefyd i chwarae i’r tîm cyntaf ac i’r tîm dan 19 oed yn Uwch Gynghrair Ieuenctid Cymru.  Cynhelir sesiynau hyfforddi yn y bore a’r prynhawn, cyn ac ar ôl coleg.

Bydd yr hyfforddwyr Jay a Mark yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf bob wythnos am bresenoldeb, targedau a gwaith coleg gan y chwaraewyr, athrawon a darlithwyr.  Os na fydd y chwaraewyr yn mynychu eu gwersi coleg, neu os nad ydynt yn cyrraedd eu graddau, neu os oes ganddynt broblemau ymddygiad yn yr ystafell ddosbarth, ni fyddant yn cael hyfforddi na chwarae mewn gemau pêl-droed oni bai eu bod yn cyflawni’r targedau y cytunwyd arnynt.  Defnyddir pêl-droed fel y prif ysgogydd i sicrhau bod y chwaraewyr yn gweithio’u gorau glas gyda’u hastudiaethau.  Bydd y chwaraewyr yn gwisgo tracwisg Nomads/Coleg Cambria bob dydd fel bod staff yn gallu eu hadnabod yn glir ar y safle a’r tu allan iddo.

Dywedodd Jasbir Dhesi, Dirprwy Bennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Dyma gyfle ardderchog i unrhyw un sydd â diddordeb mewn ennill ysgoloriaeth pêl-droed.  Mae’n wych bod Coleg Cambria yn cydweithio gyda Gap Connah’s Quay Nomads i gynnig yr ysgoloriaeth hon ac rydyn ni’n edrych ymlaen at groesawu’r chwaraewyr dawnus ym Medi 2014.”

Anelwyd y rhaglen ysgoloriaeth bêl-droed at bêl-droedwyr ifanc sydd â diddordeb mewn chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru fel chwaraewyr lled broffesiynol, neu’n uwch yn y gêm broffesiynol.  Cynhelir y treialon cyn Chwefror 2014, gyda’r chwaraewyr yn cael cynigion amodol, yn dibynnu ar eu canlyniadau TGAU.

I gael dyddiadau’r treialon a rhagor o wybodaeth, ffoniwch Jay Catton ar 07952 646463 neu ewch i: www.the-nomads.co.uk

Tags: ,