Newyddion

Galwad i Dîm Cymru i Fyfyrwyr Coleg Cambria

October 20, 2015

world skills (2)

Dewiswyd ugain o fyfyrwyr Coleg Cambria i gynrychioli Tîm Cymru yn rownd derfynol genedlaethol y World Skills Show yn Birmingham y mis nesaf, ar ôl iddynt lwyddo yn y camau blaenorol.

Cynhaliwyd dathliad arbennig i nodi’r gamp ragorol hon ar safle Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy gyda Mark Tami AS.

Mae dysgwyr Coleg Cambria yn cynrychioli bron i draean o’r tîm Cymreig sy’n cynnwys 70 o fyfyrwyr i gyd. Bydd criw Cambria yn cystadlu mewn nifer o feysydd sgiliau yn cynnwys trin gwallt, harddwch, gwasanaeth ewinedd, colur ar gyfer y cyfryngau, gwaith metel, peirianneg awyrennol a melino.

Mae cystadlaethau WorldSkills y DU yn gofyn am safon uchel o sgiliau ac maent yn cael eu cynnal bob blwyddyn ledled Prydain. Nod y cystadlaethau hyn yw annog pobl ifanc ac oedolion ledled y wlad i ragori yn eu sgiliau galwedigaethol, wrth gynyddu’r nifer sy’n cymryd rhan, a gwella parch, a safonau gwaith mewn prentisiaethau a hyfforddiant galwedigaethol. Mae’n bosibl y bydd y cystadleuwyr llwyddiannus yn gymwys i gystadlu yn rownd derfynol WorldSkills a gynhelir yn AbuDhabi yn 2017.

Dymunodd Mark Tami AS bob llwyddiant i’r dysgwyr yn Birmingham, gan ganmol eu llwyddiant a gyflawnwyd trwy waith caled. Dywedodd:

“Mae sgiliau mor bwysig i’n dyfodol. Mae llwyddiant myfyrwyr Coleg Cambria yn y gystadleuaeth World Skills eleni yn arddangos y partneriaethau cryf sydd wedi cael eu datblygu rhwng y coleg a chyflogwyr yn yr ardal hon.”

Dywedodd David Jones OBE, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria:

“Llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i bob un o’n dysgwyr yn y rownd derfynol eleni. Rydyn ni wrth ein bodd bod cymaint o’n myfyrwyr yn cystadlu ar lwyfan genedlaethol gyda phrentisiaid a dysgwyr mwyaf dawnus Prydain.

“Rydyn ni’n herio’n dysgwyr yn barhaus i feithrin y profiad y bydd ei angen arnynt i greu dyfodol llwyddiannus, ac rydyn ni’n ymrwymedig i weithio’n agos gyda chyflogwyr i ddatblygu gweithlu medrus a deinamig, sy’n hanfodol i greu economi llewyrchus a chynaliadwy.”