Newyddion

Gwireddu eich Breuddwydion Pêl-droed

March 11, 2013

Gall dysgwyr chwaraeon lleol sy’n awyddus i ddilyn gyrfa ym myd pêl-droed ac sy’n chwarae ar hyn o bryd ar lefel iau na 16 oed ac sy’n gobeithio cael gwaith gyda thâl ym maes hyfforddi pêl-droed roi hwb i’w dyfodol trwy dreialu eu sgiliau fis nesaf.

Gallai treial mewn gêm bêl-droed ar 15 Mai roi cyfle i fyfyrwyr chwaraeon i ymuno â chwrs newydd ym mis Medi 2013. Bydd Coleg Iâl, Sefydliad Cymunedol y Cae Ras (RCF) a Phrifysgol Glyndŵr yn cynnal cwrs llawn amser dros ddwy flynedd sydd wedi’i llunio i fod yn gyfle cyffrous i bobl ifanc i wella eu sgiliau a dod yn fwy heini wrth ddysgu.

Bydd y cwrs yn dechrau ym mis Medi 2013 yng Ngholeg Iâl gyda hyfforddiant am 3 awr yr wythnos gyda rhaglen o gemau ar gae hyfforddi Prifysgol Glyndŵr ym Mharc Colliers, Gresffordd. Tra byddant yn dilyn cymhwyster hyfforddi’r CPD ar lefel 1, caiff myfyrwyr eu monitro a’u gwerthuso gan dîm hyfforddi RCF yn eu rhaglenni craidd mewn clybiau ar ôl ysgol, sesiynau futsal a chanolfannau datblygu.

“Ein nod yw targedu chwaraewyr o ansawdd da o’r ardal leol sy’n chwarae ar lefel academi yn ogystal â bod yn academaidd gyda’r gofynion mynediad yn 5 TGAU ar radd C neu uwch,” meddai Darryl Cumberlidge, Cydlynydd Rhaglen Addysg Gorfforol Coleg Iâl.

Wedi cwblhau’r cwrs, bydd y myfyrwyr yn ennill Diploma BTEC Lefel 3 mewn Chwaraeon (Datblygu, Hyfforddi a Ffitrwydd) yn ogystal â BAgloriaeth Cymru Lefel 3, cymhwyster hyfforddi CPD lefel 1 a chymhwyster cymorth cyntaf. Bydd yn rhaid i ymgeiswyr gael isafswm o bump TGAU gradd A*-C. Efallai rhoddir cyfle i fyfyrwyr sy’n dymuno cael rhagor o brofiad hyfforddi i wneud hynny gyda chyllid RCF.

I wneud cais, cynhelir gêm brawf ddydd Mercher 15 Mai ar gae hyfforddi Prifysgol Glyndŵr ym Mharc Colliers, Gresffordd. Caiff chwaraewyr eu dewis ar gyfer y cwrs yn dibynnu ar eu gallu a’u canlyniadau TGAU.