Newyddion

O Goleg Iâl i Brifysgol Iâl

November 2, 2012

Caplan Coleg Iâl a Phrifysgol Glyndŵr, Janice Jones, oedd yr unig Gaplan o Gymru i ymuno â 400 o gaplaniaid colegau a phrifysgolion o ledled y byd ym Mhrifysgol Yale, New Haven Connecticut.

Bob pedair blynedd,ymgasgla gaplaniaid am gyfarfod byd-eang i rannu eu gwaith gyda chyfoedion, cael eu hysbrydoli gan siaradwyr, gweithdai rhyngweithiol ac archwilio syniadau newydd mewn Caplaniaeth.

Cynhaliwyd cinio agoriadol ysblennydd yn y neuadd fawr ar gyfer cynhadledd â’r thema Mosaïg yn Mudo – Arweinyddiaeth Ysbrydol mewn Byd Aml-ffydd. Sylwodd prif gaplan Prifysgol Yale, Sharon Kugler, ar yr awyrgylch hudol a’r amgylchedd oedd yn ymdebygu i ffilm “Harry Potter”.

“Arweiniais drafodaeth o amgylch y bwrdd ar letygarwch sylfaenol yn Iâl a Glyndŵr a fynychwyd gan gynrychiolwyr o Awstralia, UDA, Seland Newydd ac Ewrop,” meddai Janice. “Gwerthfawrogais y gefnogaeth a gaf gan Goleg Iâl, Prifysgol Glyndŵr ac eglwysi lleol a’m galluogodd i fynychu’r gynhadledd uchel ei pharch hon a chael profiad personol ohoni.”

Rhoddodd prif siaradwyr o safbwyntiau Mwslemaidd, Cristnogol ac Iddewig fewnwelediad diddorol i ffydd ar gampysau yng ngwahanol rannau o’r byd. Cynhaliwyd gweithdai ar bedair thema sef lletygarwch sylfaenol; llythrennedd crefyddol; gwasanaeth gyda myfyrdod ystyrlon a chreu a rhannu mannau cysegredig.