Newyddion

Syniadau’r Glas am Ennill Arian

October 6, 2011

Mae dau o fyfyrwyr Wrecsam wedi ennill gwobrau gan Barclays am eu syniadau i arbed arian wedi i Goleg Iâl gael ei ddewis gan Barclays fel y cyntaf o 6 o golegau peilot i gynnal cystadleuaeth wrth sefydlu myfyrwyr newydd ym mis Medi.

Yr enillwyr lwcus oedd Jennifer Stapleton, myfyriwr ar gwrs BTEC Lefel 3 mewn Busnes, a Debbie Barry, myfyriwr Safon Uwch, ac ystyriwyd mai eu syniadau nhw i arbed arian oedd y rhai gorau. “Cefais y syniad am ddiwrnod i gyfnewid dillad,” meddai Jennifer, a Debbie gafodd y sgôr uchaf mewn gêm o Top Trumps, a hynny’n ei gwneud yn enillydd.

Derbyniodd y ddwy wobrau ariannol er mwyn dechrau cynilo ynghyd â rhai eitemau rheoli arian ac maent wrth eu bodd i gael hwn ar ddechrau eu gyrfa fel myfyrwyr.
“Roedd yn wych i allu cynnig gweithdai rheoli arian yn ystod Ffair y Glas,” meddai Marian Litherland, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Masnachol. “Mae penderfyniadau ariannol da yn sgil bywyd hanfodol, ac wrth adeiladu sgiliau ariannol ac annibyniaeth y myfyrwyr, rydym yn eu galluogi i gyrraedd eu nodau.”