Newyddion

Frantic Assembly yng Ngholeg Cambria y mis hwn

September 21, 2015

Ignition rehearsal photos

Bydd rhaglen Ignition, cwmni Frantic Assembly , ar safle Iâl Coleg Cambria yn ddiweddarach heddiw ar gyfer gweithdy blasu gyda rhagbrofion i ymuno â’r rhaglen yn digwydd yn y coleg ar ddydd Llun Medi 28ain. 

Mae hwn yn rhan o 10fed rhaglen Ignition sy’n dechrau’r hydref hwn a’r chwilio felly am 12 o’r dynion ifanc dewraf a mwyaf disglair yn y DU i ffurfio cwmni theatr gorfforol proffesiynol.  Mae gweithdai blasu am ddim yn cael eu cynnal ledled y DU i roi cyfle i’r holl ddynion ifanc 16-20 oed i roi cynnig ar arddull theatr gorfforol gyflym a chymryd risgiau.

Dywedodd Jamie Jenkins, Darlithydd Dawns yng Ngholeg Cambria:

“Rydyn ni mor falch o gael croesawu Frantic Assesmbly yn ôl i Goleg Cambria eto eleni.  Dim ond dwy dref yng Nghymru bydd Frantic yn ymweld â nhw ac mae Wrecsam yn un o’r ddwy!

“Y llynedd, daeth 37 o ddynion ifanc i weithdy’r prosiect yma yng Ngholeg Cambria!  Dyma gyfle gwych i ddod i weithdy penodol.

“Os ‘da chi’n mwynhau heddiw, gallwch gofrestru ar gyfer y Gweithdai Rhagbrofion i gael cyfle i gael eich dewis ar gyfer Cwmni Ignition 2015.

“Os cewch eich dewis, yn ystod wythnos ddwys yn Llundain (23-30 Hydref 2015), byddwch yn rhan o dîm creu perfformiad cyffrous i alluogi pobl i weld eich egni ac i chi gael dweud eich dweud”.

Os ydych chi’n credu bod gennych yr hyn maent yn chwilio amdano, anfonwch neges destun ENW + Ignite i 07811 439 706 neu anfonwch e-bost at: Jamie.jenkins@cambria.ac.uk.