Newyddion

GRADD SYLFAEN

February 28, 2013

Lluniwyd y rhaglen hon i ddiwallu anghenion pobl mewn galwedigaethau creadigol sy’n dymuno ennill cymwysterau wrth weithio. Cyflwynir y cwrs yn rhan-amser i blethu’n hwylus gyda gwaith. Fe’i datblygwyd gyda chyflogwyr o feysydd megis y cyfryngau a darlledu a chan gynnwys modylau’n seiliedig ar waith, mae’r cwrs yn eich galluogi i drafod gwaith a fydd o fantias i’ch cyflogwr/busnes.

http://glyndwr.ac.uk/en/servicesforbusiness/workbasedlearningcadarn/