Newyddion

Pum Myfyriwr o Goleg Iâl ar eu ffordd i Brifysgol Caergrawnt

March 18, 2013

Ymhyfryda Goleg Iâl yn ei fyfyrwyr sydd wedi cael cynigion amodol gan Brifysgol Caergrawnt i ddechrau fis Medi.
Mae pump o ddysgwyr ymroddedig sy’n dilyn cyrsiau Safon Uwch yng Ngholeg Iâl yn edrych ymlaen at dderbyn cynigion gan Brifysgol Caergrawnt pan ddaw eu canlyniadau Safon Uwch ym mis Awst.

Yn dathlu’r newyddion da y mae Rhiannon Hartwell o’r Waun, cyn ddisgybl yn Sant Joseff, sydd wedi cael cynnig lle i astudio Saesneg yng Ngholeg Crist, Caergrawnt. Mae Laura Hopkins o Rhiwabon yn awyddus i fanteisio ar gynnig i astudio Saesneg yng Ngholeg Girton, Caergrawnt; daeth Laura i Iâl o Ysgol Rhiwabon.

Yn gyn ddisgybl yn Ysgol Darland, mae Robert Selman o’r Orsedd eisoes wedi cael 2A* a 2A yn Safon Uwch ac mae wedi ei dderbyn i astudio Milfeddygaeth yng Ngholeg Santes Catrin, Caergrawnt. Bydd Robert yn ychwanegu at ei bortffolio Safon Uwch nodedig yn yr haf cyn mynd i Gaergrawnt yn yr hydref. Mae dau fyfyrwir arall sydd ddim yn y llun hefyd yn dathlu cynigion i astudio yng Nghaergrawnt.

“Rydym yn falch iawn drostyn nhw,” meddai Tim Guy, Cyfarwyddwr Cwricwlwm a Safonau Coleg Iâl. “Mae’r cynigion o ganlyniad i ymdrech barhaus ganddynt ac maent yn eu galluogi i astudio yn un o’r prifysgolion gorau yn y byd. Carwn hefyd ddiolch i’w hathrawon sydd wedi rhoi o’u hamser i gefnogi eu ceisiadau.”

Mae Prifysgol Caergrawnt yn brifysgol ymchwil cyhoeddus a gaiff ei ystyried yn un o’r sefydliadau mwyaf nodedig o ran dysgu uwch yn y DU a’r Byd.