Newyddion

Anrhydedd Dosbarth Cyntaf i’r Prentis o Goleg Iâl

August 29, 2012

Enillodd Peter McGuire, dysgwr yn y gweithle yng Ngholeg Iâl, radd gydag anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol Gymhwysol a gweithiodd i fyny i swydd reolaethol yn y Coleg.
{image_1}
Yn frwdfrydig am dechnoleg gwybodaeth yn yr ysgol, dechreuodd Peter, y Dadansoddwr Systemau 28 oed, ei yrfa gyfrifiadurol yng Ngholeg Iâl gyda phrentisiaeth mewn Gweinyddu Busnes. Bu Peter yn astudio’n ddiwyd gan ddilyn cyrsiau mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid Lefel 3, Rheolaeth TG a’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) gan symud ymlaen i Lefel 4 ILM ac yn y pen draw, ennill gradd BSc mewn Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol Gymhwysol gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf.

Bellach, mae Peter yn dilyn cwrs Lefel 5 mewn rheolaeth ILM ac yn gobeithio am ddilyniant gyrfaol i reolaeth TG a gweinyddu. Yn gyn ddisgybl yn Ysgol Dewi Sant, dywed Peter, a gafodd ei fagu yn Queen’s Park, fod y cyfnod a dreuliodd yng Ngholeg Iâl wedi bod yn hynod ysgogol.

“Helpodd Iâl i mi i yrru fy ngyrfa yn ei flaen,” meddai Peter. “Cefais yr haint dysgu! Mae astudio mewn camau yn ffordd wych o ganolbwyntio”.

Mae’r dilyniant swyddi nodedig a welir gan Peter yn cynnwys profiad gwaith rhagorol ochr yn ochr â’i astudiaethau. Dechreuodd fel cynorthwyydd gweinyddol cyn symud i fod yn weinyddwr technegol ac yna’n ddadansoddwr systemau. Enillodd diddordeb a rhagoriaeth Peter mewn dadansoddi data swydd dda iddo a chymwysterau rhagorol.