Newyddion

Ffeiriau DTCC yng Ngholeg Cambria

December 21, 2015

DTCC

Cynhaliwyd ffeiriau gyrfaoedd a drefnwyd gan DTCC (Ymddiriedolaeth Storfa a Chorfforaeth Clirio), cwmni gwasanaethau data byd-eang sydd wedi’i leoli yn Wrecsam, yng Ngholeg Cambria yn ddiweddar.

Roedd y digwyddiadau, a gynhaliwyd yn safleoedd Iâl a Glannau Dyfrdwy, wedi’u cynllunio i gynorthwyo myfyrwyr gyda sgiliau cyflogaeth hanfodol megis ysgrifennu CV, awgrymiadau cyfweliad llwyddiannus a llawer mwy.

Roedd y ffeiriau yn cynnwys Parth Croeso a oedd yn cynnwys lefel uchel o Hanes DTCC, buddion gweithwyr a chyfleoedd datblygu, Parth Gwybodaeth lle’r oedd adrannau’n siarad am eu gwaith a’u heriau bob dydd, Parth Dysgu lle’r oedd staff yn siarad am sgiliau hanfodol megis ysgrifennu CV, sgiliau cyfweliad a brandio personol a Pharth Recriwtio lle cyflwynwyd gwybodaeth ynglŷn â gweithdrefnau recriwtio, y sgiliau sydd eu hangen a’r swyddi sydd ar gael.

Dywedodd Nigel Holloway, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyfrifiaduro, TG a Gweinyddiaeth yn y coleg:

“Roedd hwn yn ddigwyddiad llwyddiannus iawn a oedd o fudd mawr i’r myfyrwyr a’r cwmni.

“Roedd yn caniatáu DTCC i godi ymwybyddiaeth am yr hyn y maent yn ei wneud ac hyrwyddo eu proffil i gannoedd o fyfyrwyr, yn ogystal â rhoi cyfle i’r myfyrwyr ddysgu am weithio i gyflogwr rhyngwladol lleol a’r nifer o gyfleoedd a allai fod ar gael iddynt. Mi wnaeth pawb elwa! ”

Mae dros bedwar cant o fyfyrwyr o safleoedd Glannau Dyfrdwy ac Iâl wedi elwa o’r digwyddiadau. Ychwanegodd un myfyriwr a fynychodd y digwyddiad: “Nid oedd y digwyddiad yn canolbwyntio ar un adran yn unig, ond yn caniatáu i bobl sydd ag unrhyw ddiddordeb i gael golwg ar y stondinau. Roedd hyn yn gwneud y digwyddiad yn ddiddorol ar gyfer ystod eang o bobl.”