Newyddion

Ffair Nadolig Llysfasi yn codi swm anhygoel ar gyfer elusen y coleg

December 22, 2015

Llysfasi Christmas Fair 1

Codwyd bron i £4000 ar gyfer Cymorth Canser Macmillan gan fyfyrwyr a staff Coleg Cambria Llysfasi yn eu Ffair Nadolig flynyddol.

Roedd ysgolion, grwpiau cymunedol a thrigolion lleol ymhlith y cannoedd o ymwelwyr a wnaeth fwynhau’r digwyddiad. Cafodd ymwelwyr gyfle i ymweld â Groto Siôn Corn a gwylio perfformiad o ddrama’r geni gan fyfyrwyr ac anifeiliaid o’r coleg. Roedd disgyblion Ysgol Gynradd Pentrecelyn, hefyd yn rhan o’r dathliadau, yn perfformio carolau Nadolig i’r torfeydd.

Cymerodd llawer o bobl leol y cyfle i wneud ychydig o siopa Nadolig gyda choed Nadolig newydd eu torri, crefftau, teisennau a threfniadau blodau ymhlith y danteithion oedd ar wyth.

Dywedodd Cyfarwyddwr Coleg Cambria Llysfasi, Gareth Jones:

“Roedd hwn yn ddigwyddiad gwych oedd yn dod a’r coleg a’r gymuned leol ynghyd. Roeddem yn falch iawn o weld cymaint o bobl yn mynychu ac yn mwynhau’r nifer o wahanol weithgareddau a oedd yn cael eu cynnal drwy gydol y dydd. Diolch i bawb am eu cyfraniadau hael a arweiniodd at godi swm mor uchel at ein helusen. ”

Llysfasi Christmas fair 2015