Newyddion

Ffair Nadolig Coleg Cambria Llysfasi

December 23, 2013

Image

Cynhaliwyd ffair lwyddiannus iawn yng Ngholeg Cambria Llysfasi ar Ddydd Iau 5ed o Ragfyr pan ddaeth ysgolion lleol, grwpiau cymunedol a’r cyhoedd ynghyd, i godi arian tuag at elusen fabwysiedig y coleg sef Hosbisau Gogledd Ddwyrain Cymru (Tŷ’r Eos, Sant Cyndeyrn a Thŷ Gobaith).

Cafodd ymwelwyr gyfle i wylio drama’r Geni oedd yn cynnwys myfyrwyr o’r coleg ac anifeiliaid o’r fferm a bu ysgolion cynradd lleol yn perfformio carolau Nadolig yn y digwyddiad.

Cafodd y plant gyfle i ymweld â groto Siôn Corn a gweld yr anifeiliaid yn yr Uned Gofal Anifeiliaid. Roedd cyfle i ymwelwyr wneud ychydig o siopa Nadolig hefyd gyda stondinau amrywiol yn gwerthu cardiau, crefftau pren a thecstilau.  Roedd lluniaeth ar gael hefyd yn cynnwys cynnyrch a danteithion cartref, a chyfleoedd i wneud crefftau, ac roedd nifer o gystadlaethau gwahanol a rafflau yn cymryd lle yn ystod y diwrnod.

Dywedodd Andy Read Dirprwy Gyfarwyddwr y Cwricwlwm Seiliedig ar Dir yng Ngholeg Cambria Llysfasi  “Fe wnaeth y staff a myfyrwyr weithio’n galed iawn i drefnu’r digwyddiad, ac roedd hi’n braf gweld cymaint o ymwelwyr yn mwynhau’r gweithgareddau. Llwyddom i godi swm anhygoel o £2,500.00 ar gyfer Hosbisau Gogledd Ddwyrain Cymru.”