Newyddion

Ffair Gyrfaoedd yn Llaneurgain

May 16, 2016

Careers Fair

Yn ddiweddar, bu Coleg Cambria Llaneurgain yn gartref i ffair gyrfaoedd diwydiannau’r tir lwyddiannus iawn, ac yna cynhaliwyd cyfarfod cyswllt cyflogwr i ddilyn.

Roedd myfyrwyr yn gallu gofyn am gyngor ar yrfaoedd a gwneud cysylltiadau rhagorol gyda nifer eang o fusnesau a sefydliadau lleol, gan gynnwys Gyrfa Cymru, Dysgu yn y Gwaith Coleg Cambria, Wagtail, RSPB, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru, Clwb Golff Llaneurgain, Cymdeithas Tai Gogledd Cymru, a Groundwork Gogledd Cymru.

Cafwyd nifer o syniadau gwych ar gyfer cydweithredu o gyfarfod cyswllt y cyflogwyr, gyda llawer o gyfleoedd i fyfyrwyr ehangu eu gorwelion ar leoliadau profiad gwaith ac ar brosiectau cymunedol yn benodol.

Dywedodd Leoma Rushton, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gofal Anifeiliaid a Cheffylau:

“Roedd y digwyddiad hwn yn llwyddiant mawr – mae’r myfyrwyr wedi elwa go iawn ar gyfarfod cymaint o sefydliadau amrywiol sy’n ymwneud â sector diwydiannau’r tir.

“Rydyn ni’n gobeithio cynnal y digwyddiad hwn bob blwyddyn gan edrych ymlaen at hyrwyddo ein perthynas gyda chyflogwyr rydyn ni’n ddiolchgar iawn iddyn nhw am eu hymrwymiad, eu harbenigedd a’u cymorth parhaus.”