Newyddion

Ethan yn rhagori yn EuroSkills

January 5, 2017

ethan-euroskills

Mae Ethan Davies, myfyriwr yng Ngholeg Cambria, wedi dychwelyd o Sweden ar ôl cystadlu yn erbyn goreuon Ewrop yng nghystadleuaeth EuroSkills.

Mae’r gystadleuaeth sgiliau fwyaf yn Ewrop, a gynhelir yn Gothenburg dros dridiau, yn denu 500 o weithwyr ifanc medrus o 28 gwlad, i gystadlu mewn 43 cystadleuaeth wahanol gan gynnwys garddio tirwedd, coginio a dylunio ar y we, i enwi rhai.

Roedd Ethan, sy’n 21 oed ac yn byw ym Mynydd Isa, yn aelod o’r tîm o 22 a gynrychiolodd Prydain yn y gystadleuaeth. Llwyddodd Ethan sy’n cael ei gyflogi fel prentis Peiriannwr Rheolaeth Rhifiadol Gyfrifiadurol (CNC), gan Electroimpact, o Manor Lane, Penarlâg y Fedal Ragoriaeth yn y gystadleuaeth am gyrraedd safon ryngwladol mewn Melino CNC.

Cafodd Ethan ei ddewis i gynrychioli Tîm Prydain ar ôl ei lwyddiant yn rownd derfynol WorldSkills UK yn 2015, lle enillodd y Fedal Aur mewn Melino CNC. Roedd ei oed hefyd yn ei gymhwyso i gystadlu, yn ogystal â’i ymrwymiad i ddysgu ar raglen hyfforddiant heriol dros 18 mis fel rhan o’r garfan gyn-derfynol gyda chefnogaeth lwyr ei gyflogwyr, Electroimpact.

Dywedodd Rona Griffiths, Rheolwr WorldSkills yng Ngholeg Cambria, oedd yn y sioe:

“Roedd yn anrhydedd mawr i allu fod yno yn bersonol i gefnogi Ethan a gweddill Tîm Prydain.

“Dyma’r tro cyntaf i fyfyriwr o Goleg Cambria gystadlu yn EuroSkills ac rydym yn falch iawn o Ethan am ennill y Fedal Ragoriaeth.”