Newyddion

Enwogion yng Ngholeg Cambria

July 19, 2016

Performing Arts Workshop with Ed Holden

Cynhaliodd Coleg Cambria ddigwyddiad Partneriaeth Celfyddydau Perfformio arbennig gyda’r bwriad o gynyddu ymwybyddiaeth o gyfleoedd dwyieithog o fewn y diwydiant yn ddiweddar.

Ymunodd dros 100 o ddisgyblion ysgolion cyfrwng Cymraeg gogledd ddwyrain Cymru â myfyrwyr Celfyddydau Perfformio Coleg Cambria i elwa ar yr achlysur cyffrous hwn. Daeth disgyblion i’r digwyddiad o Ysgol y Creuddyn, Llandudno, Ysgol Maes Garmon, yr Wyddgrug, Ysgol Glan Clwyd, Llanelwy ac Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam.

Roedd y diwrnod yn cynnwys sesiynau ymarferol a dosbarthiadau meistr, o beatboscio i gyfansoddi, yn ogystal â sgyrsiau a gweithdai ymwybyddiaeth yn trafod gyrfâu gwahanol yn y diwydiant celfyddydau perfformio. Cynhaliwyd gweithdai yn ystod y diwrnod gan sawl arbenigwr, gan gynnwys y beatbocsiwr Ed Holden, y cyflwynydd radio a theledu Lisa Gwilym, a’r actor Llŷr Ifans.

Dywedodd Owain Gethin Davies, Pennaeth Cynorthwyol Ysgol y Creuddyn:

“Roedd yn ddiwrnod gwych a hynod o amrywiol, gydag enwogion o bob cwr o Gymru yn sgwrsio gyda’r disgyblion am eu gyrfaoedd yn y diwydiannau creadigol. Roedd yn gyfle gwych i ddisgyblion ddysgu rhagor am y swyddi gwahanol a datblygu syniadau ar gyfer eu dyfodol.”

Ychwanegodd Non Lewis-Edwards, Cydlynydd yr Iaith Gymraeg yng Ngholeg Cambria:

“Rhoddodd y digwyddiad hwn gipolwg amhrisiadwy ar y gyrfaoedd sydd ar gael yn y diwydiant celfyddydau perfformio. Roedd hefyd yn gyfle gwych iddyn nhw feithrin eu sgiliau ymhellach mewn nifer o ddosbarthiadau meistr.”

Performing Arts Workshop 1