Newyddion

Entrepreneuriaid ifanc diweddaraf Coleg Cambria

October 28, 2013

Image 1

Mae myfyrwyr Teithio a Thwristiaeth Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy wedi cymryd rhan yn ddiweddar mewn Her Fusnes arbennig, a gynhaliwyd gan Fenter yr Ifanc.

Cafodd y myfyrwyr, sydd hefyd yn dilyn rhaglen Bagloriaeth Cymru, gyfle i gydweithio â myfyrwyr eraill, ar dasg greadigol a heriol. Y dasg oedd meddwl am atyniad newydd  llwyddiannus a fyddai’n denu ymwelwyr i dreulio amser ac arian yng Ngogledd Cymru. Ymhlith y syniadau roedd Man ar gyfer Cynnal Priodas wedi’i wneud o Iâ, Gwesty ar ffurf Castell, Canolfan Chwaraeon Dŵr, Cyrchfan ecogyfeillgar, Cyrchfan 18-30 a Chanolfan Manwerthu.

Gweithiodd y grwpiau i amserlen gaeth, a gofynnwyd iddynt greu atyniad twristiaeth ar gyfer marchnad darged penodol. Lluniwyd y gweithgaredd fel un paratoadol gan y bydd y myfyrwyr yn gweithio gyda’i gilydd fel cwmni Menter yr Ifanc dros y flwyddyn nesaf.

Gweithiodd y timau’n dda gyda’i gilydd, gan arddangos sgiliau arweinyddiaeth, gwaith tîm, cyfathrebu a chyflwyno gwych. Bu iddynt hefyd ddangos bod ganddynt y gallu i ddatrys problemau a rheoli eu hamser yn effeithiol, a’u bod yn greadigol wrth greu syniadau, cysyniadau, templedi a chynlluniau ar gyfer eu busnes.

Dywedodd Rona Griffiths, Rheolwr Menter a Sgiliau’r Byd yng Ngholeg Cambria:

“Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda’r myfyrwyr yma yn eu cwmnïau Menter yr Ifanc. Roeddem wedi plesio’n fawr gyda’u hegni, hymdrech a brwdfrydedd – a’u canlyniadau gwych! Diolch i Selwyn Griffiths o Fenter yr Ifanc am hwyluso’r gweithgaredd gwych yma.”

Tags: , ,