Newyddion

Enillwyr Coleg Cambria mewn Seremonïau Gwobrwyo dros y Penwythnos

October 21, 2013

Marcus-Thomas

Mae Coleg Cambria yn dathlu unwaith eto wedi ennill nifer o wobrau dros y penwythnos.

Neithiwr, mewn seremoni ddisglair yn y Theatre Royal, Drury Lane, Llundain yng nghwmni’r personoliaethau teledu Clare Balding a Esther Rantzen, dyfarnwyd Gwobr nodedig Pearson am Athro/Darlithydd AB y Flwyddyn i Ddarlithydd Celf a Dylunio Coleg Cambria, Marcus Thomas. Lleolir Marcus ar safle Iâl, ac mae wedi bod yn addysgu yn y coleg am dros ddwy flynedd ar bymtheg gan ddefnyddio’i dechnegau unigryw i greu effaith arwyddocaol ar y myfyrwyr mwyaf bregus hyd at yr uchel-gyrhaeddwyr. Dim ond canmoliaeth a gwerthfawrogiad sydd gan fyfyrwyr i Marcus, gyda nifer ohonynt yn llwyddo i gael rhagoriaethau a symud ymlaen i brifysgolion gan gredu bod mantais ganddynt dros eraill o ganlyniad i’r sgiliau a ddysgwyd ganddynt o dan law eu hathro.

Cafodd y coleg gryn lwyddiant nos Wener hefyd. Yn Seremoni Gwobrau Gofal Cymru yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd, roedd Helen Wynne, sy’n ddysgwr yng Ngholeg Cambria, yn llawn haeddu Gwobr Arloesedd Mewn Gofal Preswyl i Blant am ei gwaith penigamp fel gwarchodwr plant sy’n gyfrifol am gynnal Gwasanaethau Gwarchod Plant Blythswood gyda’i gwr, Dean.  Dechreuodd Helen y gwasanaeth wedi i’w mab Dyfan gael ei eni gyda chyflwr hynod brin, anghenion cymhleth gan gynnwys anableddau corfforol a dysgu a nam ar y clyw a’r golwg. Cwblhaodd ei chymhwyster NVQ Lefel 5 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant gan ddefnyddio’r portffolio ar-lein Cynorthwyydd Dysgu a ddarparwryd gan Goleg Cambria ym mis Ebrill 2012. Mae’r wobr arwyddocaol hon yn un o nifer y mae Helen wedi eu hennill yn ystod ei chyfnod yn y coleg.

Yn noson fawreddog Gwobrau Prentisiaeth Cymru a gynhaliwyd yng ngwesty’r Celtic Manor, Casnewydd, dyfarnwyd Gwobr Cyflawnydd Eithriadol y Flwyddyn Twf Swyddi Cymru i fyfyriwr Coleg Cambria, Ffion Malwala. Trwy Dwf Swyddi Cymru, cafodd Ffion swydd gyda chwmni Daydream Designs fel Dylunydd Graffeg a bellach mae ganddi swydd barhaol wrth i elw’r cwmni mewn dylunio graffeg gynyddu 90% ers iddi ymuno. Yn yr un seremoni, cyflwynwyd gwobr Prentis Uwch y Flwyddyn i Alex Birbeck, dysgwr yng Ngholeg Cambria sy’n brentis gyda chwmni Airbus. Dewisodd Alex gael prentisiaeth gydag Airbus yn hytrach na mynd i’r brifysgol er mwyn cael cyfle amhrisiadwy i weithio gyda pheirianwyr profiadol sy’n arbenigwyr yn eu maes.

Dywedodd Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria, David Jones:

“Ymfalchïwn yn llwyddiannau Marcus, Helen, Ffion ac Alex dros y penwythnos ac anfonwn ein llongyfarchion gwresocaf atynt. Amlyga’r llwyddiannau hyn ein hymrwymiad fel coleg i roi lle blaenllaw i’n dysgwyr, gan eu hysbrydoli i ymgysylltu, dysgu, datblygu a llwyddo i gael dilyniant i ddysgu pellach, gwaith neu addysg uwch. Roeddem hefyd yn ymhyfrydu bod cymaint o’n cyflogwyr lleol sy’n bartneriaid i ni ar restr fer ar gyfer gwobrau, gan gynnwys Airbus ac ITeC Wrecsam a oedd yn enillwyr yn eu categorïau hefyd.”

Tags: , , , , , , , , ,