Newyddion

Enillwyr Cake Cymru o Goleg Cambria

April 1, 2016

Award winners group photo Cake Cymru

Bu myfyrwyr Coleg Cambria yn dathlu eu llwyddiant ar ôl ennill gwobrau yng nghystadleuaeth ‘Cake Cymru’, a gynhaliwyd ym Mhencampwriaethau Coginio Rhyngwladol Cymru yng Ngholeg Llandrillo yn ddiweddar.

Cynlluniwyd y digwyddiad i adeiladu ar y diddordeb cynyddol mewn crefft siwgr ac addurno cacen, gan groesawu cystadleuwyr ledled Prydain i gymryd rhan yn yr 11 dosbarth cystadlu.

Yn y digwyddiad enillwyd gwobrau gan dri myfyriwr sy’n mynychu dosbarthiadau nos Crefft Siwgr yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy. Enillodd Elizabeth Coward, sy’n fyfyriwr Lefel 2, fedal Aur yn y dosbarth ‘Crefft Siwgr Blodeuol Agored’ efo’i threfniant blodau’r haul, yn ogystal â medal Efydd efo’i threfniant Mwyar Duon. Cafodd Nyall Bolam, sy’n ddysgwr Lefel 1, wobr Efydd yn y categori ‘Cacen Dathlu i Ddechreuwyr’, a derbyniodd Nicola Bolam, sy’n ddysgwr Lefel 1, ddyfarniad Teilyngdod yn y dosbarth ‘Cacen Priodas Past-siwgr’.

Ychwanegodd Julia Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr Busnes, Lletygarwch a Thwristiaeth:

“Llongyfarchiadau i’r tri myfyriwr ar eu llwyddiant yng nghystadleuaeth ‘Cake Cymru’, roedd safon y gwaith yn anhygoel – da iawn chi.”