Newyddion

Emily yn Nofio i Lwyddiant

September 25, 2014

europeans medal emily noden

Cymerodd Emily Noden, myfyriwr Safon Uwch yng Ngholeg Cambria, rywfaint o amser o’i hastudiaethau i hyfforddi a chystadlu ym Mhencampwriaethau Nofio Byddar Ewrop, a gynhaliwyd yn Rwsia yn ddiweddar.

Cynhaliwyd yr unfed ar ddeg Pencampwriaethau Nofio Byddar Ewrop yn Saransk, Rwsia ac roedd y myfyriwr 17 oed o Dreffynnon yn aelod o’r garfan 12 nofiwr a oedd yn cynrychioli Prydain. Llwyddodd i dorri 7 record Cymru ac ennill medal efydd yn ras gyfnewid dull rhydd y merched.

Mae Emily, sy’n dod o Lloc ger Treffynnon, yn astudio Cemeg, Bioleg a Seicoleg Safon Uwch ar safle Glannau Dyfrdwy y coleg. Yn dilyn llwyddiant Emily, dywedodd Angela Woolrich, Cyfarwyddwr Gweithredol Addysg Gyffredinol a Gwasanaethau i Fusnes:

” Mae Emily yn nofiwr eithriadol sydd wedi bod yn hyfforddi a chanolbwyntio’n galed iawn, gan ddangos penderfyniad mawr a gwir dalent i gyflawni’r perfformiadau trawiadol hyn yn rhyngwladol.

”Rydym yn falch iawn o’i llwyddiant ac wrth ein bodd ei bod yn fyfyriwr Safon Uwch yn y coleg”.

Mae Emily bellach wedi ail-ddechrau astudio gyda Choleg Cambria ac mae hi rŵan yn hyfforddi i gystadlu yn America y flwyddyn nesaf.

Mae’r llun yn dangos Emily Noden gyda’i medal efydd a enillodd yn ras gyfnewid dull rhydd y merched