Newyddion

Eich cyfle i roi enwi’n babi marmoset yn y Ffair Nadolig

December 2, 2014

Baby Marmoset

Mae Coleg Cambria Llaneurgain yn cynnig rhywbeth braf ychwanegol yn eu Ffair Nadolig yr wythnos hon, yn dilyn genedigaeth babi marmoset cyffredin yng Nghanolfan Anifeiliaid y Coleg.

Er bydd ymwelwyr yn lwcus i gael cip ar yr ychwanegiad newydd – sy’n cael ei guddio’n ddiogel gan y teulu ar hyn o bryd, bydd ymwelwyr â’r Ffair yn cael y fraint o awgrymu enw ar gyfer y bychan newydd sy’n dod i arfer â bywyd teuluol.

Mae myfyrwyr Coleg Cambria wedi mwynhau cael gwylio’r fam goruwchraddol yn rhoi’r babi i’w warchod i’w dad ac mae ei frodyr a’i chwiorydd wedi bod yn aros yn amyneddgar i helpu hefyd.

Y gobaith yw y bydd ymwelwyr â’r Ffair Nadolig flynyddol ar Ragfyr 2il (yfory) yn cynnig enwau gwreiddiol oherwydd nid ydym yn gwybod pa ryw yw’r babi!

Dywedodd Wendy Gacem, Gofal Anifeiliaid Coleg Cambria:

“Dyma gyfle gwych i’r myfyrwyr gael astudio datblygiad y bychan a’r newid mewn deinameg y teulu. Mae gan y marmosetiad loc mawr dan do gyda mynediad i loc arall yn yr awyr agored. Rydyn ni’n ceisio annog ymddygiad naturiol trwy ddarparu cyfoethogiad naturiol a thrwy gadw grŵp teuluol.”

Grwpiau o deuluoedd mawr yw’r grwpiau sy’n byw mewn cytgord orau a’r mwyaf sefydlog. Mae hyn yn annog ymddygiad naturiol, oherwydd mae’r marmosetiaid yn treulio’r rhan fwyaf o’u hamser yn y gwyllt yn cymdeithasu ac yn bwydo ar gwm, trychfilod, madfall, malwod, ffrwythau, blodau a neithdar.