Newyddion

Dysgwyr sy’n gadael i fynd i brifysgolion yn cael ymarfer munud olaf mewn codi a thrin anifeiliaid

June 23, 2014

Small Animals University

Mae myfyrwyr Rheolaeth Anifeiliaid Lefel 3 Coleg Cambria, Llysfasi wedi bod yn ychwanegu at eu casgliad cynyddol o rywogaethau egsotig yn ddiweddar ar ôl ymweld â Chrysalis Pets ym Mwcle.

Mwynhaodd y dysgwyr sgwrs addysgiadol am redeg siop anifeiliaid anwes a hwsmonaeth yr anifeiliaid arbenigol hyn, cyn dod â’r anifeiliaid newydd yn ôl yn ddiogel i safle Llysfasi. Mae’r anifeiliaid yn cynnwys tair draig farfog ifanc, boa enfys Brasil, sydd eisoes wedi cael ei henwi’n ‘Enfys’ gan y myfyrwyr, neidr lefrith Pueblan ifanc a madfall monitor cynffon bigog.

Mae Lewis Finch, Carlie Wright, Ffion Rogers ac Alex Jones ymhlith nifer o ddysgwyr a fydd i gyd yn mynd i brifysgolion y flwyddyn nesaf, ac maent yn manteisio i’r eithaf ar yr ychydig wythnosau diwethaf yn Llysfasi, i gael ymarfer gyda rhai rhywogaethau egsotig.

Dywedodd Carlie Wright:
“Rwyf bron wedi gorffen fy nghwrs a dw i’n mynd i brifysgol y flwyddyn nesaf, ond mae’n dal yn dda bod yn rhan o’r datblygiadau yma, a gallwn ddefnyddio’r sgiliau trin anifeiliaid rydyn ni wedi’u dysgu i helpu’r anifeiliaid i ymgartrefu a chymdeithasu cyn i’r myfyrwyr newydd gyrraedd y flwyddyn nesaf.”

Ychwanegodd Alex Morgan, y Darlithydd Gofal Anifeiliaid:
” Rydyn ni’n disgwyl yn eiddgar i’r madfall dagellog, y tri agama pengoch a’r ddau lyffant y coed llygaid coch, ein cyrraedd, er mwyn cwblhau’r casgliad anifeiliaid egsotig yn Llysfasi, a byddwn yn dechrau gweithredu cynlluniau ar gyfer adran cnofilod newydd yn ystod yr haf.”