Newyddion

Dysgwyr Celf a Dylunio Coleg Cambria yn rhan o ddigwyddiad cynnau goleuadau Wrecsam

December 6, 2013

father christmas and cambria

Yn ddiweddar bu dysgwyr Celf a Dylunio Coleg Cambria yn cymryd rhan yn nigwyddiad Cynnau Goleuadau Nadolig Wrecsam.

Bu’r dysgwyr o Lefel Mynediad, Lefel 2 a Lefel 3 (blwyddyn 1) yn gweithio gyda’r Artist Ben Davis fel rhan o brosiect Cyswllt Celf mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a’r prosiect Un Deg Un.

Creodd y dysgwyr lusernau ar thema’r Nadolig oedd yn cynnwys carw a Siôn Corn mecanyddol naw troedfedd o uchel, mewn gweithdai a gynhaliwyd yn y coleg ac yn yr Oriel Goffa dros gyfnod o 5 diwrnod.   Fel rhan o’r digwyddiad bu staff a myfyrwyr yn gorymdeithio trwy ganol tref Wrecsam, gan gyrraedd Sgwâr y Frenhines i ddangos eu creadigaethau i’r dorf, cyn i’r arddangosfa tân gwyllt swyddogol ddechrau.

Dywedodd Jim Creed Cydlynydd yr Oriel Goffa “Mae wedi bod yn brofiad gwych gweithio gyda’r Artist Ben Davies, diolch i gefnogaeth gan Gyswllt Celf.  Bu i’n dysgwyr fwynhau cymryd rhan yn y dathliadau, trwy greu llusernau unigryw ar gyfer y digwyddiad”

Tags: , ,