Newyddion

Dysgwyr Cambria yn ennill prif wobrau yn yr Eisteddfod

April 1, 2016

Cath James (right) with her tutor Jeni Harris

Enillodd Dysgwyr Cymraeg i Oedolion Coleg Cambria lu o’r prif wobrau yn ‘Eisteddfod y Dysgwyr’ flynyddol a gynhaliwyd yn ddiweddar yng Nghlwyd Theatr Cymru, Yr Wyddgrug.

Mae’r Eisteddfod yn gyfle i ddysgwyr Cymraeg yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ddod at ei gilydd i ymarfer defnyddio’r iaith wrth iddynt gymryd rhan mewn cystadlaethau llwyfan a gwaith cartref hefyd, gan gynnwys celf, crefft a phobi.

Ymhlith yr enillwyr gwaith cartref o Goleg Cambria roedd Sarah Ellis, sy’n dysgu Cymraeg ar safle Llysfasi. Enillodd Sarah wobr gyntaf am ei phedwar llun ar y thema ‘Pont’ yn y dosbarth ffotograffiaeth. Dyfarnwyd gwobr arbennig a thocyn anrheg £50 iddi hefyd, a roddwyd gan ‘Pontio’, Prifysgol Bangor ac i’w wario yno, am y gwaith celf gorau ar y noson.

Enillodd Colin Roberts, sy’n mynychu dosbarth Cymraeg yng Ngholeg Cambria Glannau Dyfrdwy, wobr gyntaf am ei ddarn o ryddiaith ar y testun, ‘Sgwrs rhwng dau ar drên’ ac enillodd Cath James, dysgwr o safle Iâl, y brif wobr am ysgrifennu llythyr.

Cafwyd nifer o lwyddiannau yn y cystadlaethau llwyfan, gan gynnwys grŵp o ddysgwyr Cambria o ardal Glannau Dyfrdwy, gyda chymorth eu tiwtor Meirion Edwards, yn ennill y brif wobr am berfformio sgets ar y thema ‘Syrpreis’, a daeth chôr Cambria a ffurfiwyd yn arbennig ar gyfer yr Eisteddfod yn drydydd.

Dywedodd Frances Jones, Rheolwr Cymraeg i Oedolion yng Ngholeg Cambria:

”Roedd lefel y cystadlu yn hynod o uchel, ac roedd yn bleser gweld cymaint o ddysgwyr Cymraeg yn cystadlu a pherfformio yn yr Eisteddfod. Llongyfarchiadau i bob un o ddysgwyr Cymraeg i Oedolion Coleg Cambria a fu’n cystadlu ac a fu’n llwyddiannus mewn nifer o gystadlaethau gwahanol.”