Newyddion

Dyluniad Libby yn ennill gwobr Rali Cymru GB.

December 4, 2015

Libby Rally GB Mug

Derbyniodd Libby Gillard, myfyrwraig Dylunio Graffig Coleg Cambria, wobr gyntaf am ei dyluniad ar gyfer mwg yn Rali Cymru GB yn ddiweddar.

Roedd Libby, sy’n fyfyriwr Safon Uwch 19 oed o Gefn Mawr, yn un o gystadleuwyr y rownd derfynol yn cystadlu yn erbyn ei chyd-fyfyrwyr Joshua Powel, Dylan Roberts a Jack Felgate.

Mae ei dyluniad mwg buddugol rŵan ar werth fel rhan o nwyddau Rali Cymru GB.

Dywedodd Gail Russell-Smith, darlithydd Graffeg yn y coleg:

“Fe wnaeth pob un o’r myfyrwyr safon uwch gynhyrchu dyluniadau cyffrous, gan weithio’n galed iawn yn y gystadleuaeth, felly roedd yn newyddion gwych i glywed eu bod nhw wedi cael eu dewis i fod yn y rownd derfynol.

“Rwy’n i’n falch iawn o bob un ohonyn nhw a’r gwaith proffesiynol mae’r myfyrwyr safon uwch yn parhau i gynhyrchu. Llongyfarchiadau mawr i Libby ar ennill y wobr gyntaf.”

“Roeddwn i mewn sioc ond wrth fy modd pan glywais fy mod i wedi ennill” ychwanegodd Libby. “Roedd yn brofiad gwych i mi i allu gweithio i frîff cystadleuaeth fyw.”

Derbyniodd Libby ei gwobr yn seremoni cystadleuwyr y rownd derfynol yn BigBang@RaliCymruGB yn Toyota Motor Manufacturing UK Ltd yn ddiweddar, lle cafodd yr enillwyr eu cyhoeddi gan y Gweinidog dros Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru, Edwina Hart AC.