Newyddion

Dyfarnu Gwobr Prentis y Flwyddyn i Ethan

November 9, 2015

Ethan Davies

Dyfarnwyd Gwobr Prentis y Flwyddyn i’r myfyriwr Coleg Cambria Ethan Davies gan IMech (Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol) Gogledd Cymru a Gogledd-orllewin Lloegr.

Mae Ethan, sy’n 20 oed ac sy’n dod o Fynydd Isa, yn cael ei gyflogi ar hyn o bryd gan Electroimpact, o Manor Lane, Penarlâg fel prentis peiriannydd Rheolaeth Rhifiadol Cyfrifiadurol (CNC).

Daeth i astudio yng Ngholeg Cambria yn syth ar ôl gadael ysgol yn 2011 a dechreuodd ei brentisiaeth gyda Electroimpact yn 2013, ar ôl cwblhau ei raglen Peirianneg Lefel 3 yn y coleg yn llwyddiannus.

Dywedodd Nick Tyson, Cyfarwyddwr Gweithredol Y Cwricwlwm Peirianneg ac Adeiladu:

“Mae Ethan yn ddysgwr rhagorol sy’n frwd dros ei yrfa ac mae hynny i’w weld yn ansawdd ei aseiniadau ac yn ei arholiadau a’i waith cwrs, sydd o safon uchel iawn.

“Mae Ethan yn gaffaeliad i’w gwmni ac mae’n un o’r dysgwyr gorau a fu’n astudio HNC (Tystysgrif Genedlaethol Uwch) Peirianneg yng Ngholeg Cambria.”

Cafodd Ethan ei ddewis yn ddiweddar i gynrychioli Tîm Cymru yn Rowndiau Terfynol Worldskills Y DU yn y categori CNC ym mis Tachwedd.