Newyddion

Dwy o Goleg Cambria yn cymryd rhan mewn cwrs rhwystrau anodd

October 24, 2013

Sarah Edwards a Rose Morgan ar ôl eu Her

Mae aelod o staff a myfyriwr o Goleg Cambria wedi cymryd rhan yn ddiweddar mewn cwrs rhwystrau anodd, er mwyn codi arian i brosiect Sialens De Affrica’r coleg 2014.

Llwyddodd Sarah Edwards Rheolwraig Salon Iâl ar safle Iâl Parc y Gelli, a Rose Morgan myfyriwr Gwasanaethau Cyhoeddus i gwblhau’r cwrs rhwystrau 12 milltir anodd yng Nghastell Cholmondeley Malpas. Mae cyrsiau Tough Mudders yn gyrsiau poblogaidd dros ben, sy’n  bodoli ledled y wlad, ac wedi’u cynllunio gan y Lluoedd Arbennig i brofi nerth corfforol, stamina, ysbryd cyfeillgarwch a phenderfyniad.

Ar ôl brwydro trwy fwd, tân, dŵr rhewllyd a 10,000 o foltiau o drydan, llwyddodd Sarah a Rose i godi swm anhygoel o £700 ar gyfer y prosiect.

Mae’r prosiect Sialens De Affrica wedi bod yn un llwyddiannus iawn dros y blynyddoedd diwethaf, a staff a myfyrwyr wedi cael cyfle i ymweld â Cape Town i rannu sgiliau a chynnig cymorth i ysgolion, cartrefi plant amddifad a chymunedau dan anfantais. Nod y prosiect yw galluogi myfyrwyr i ymgymryd â phrofiad a fydd yn newid eu bywydau, mewn dinas ryngwladol, lle cânt gyfle i weithio â phobl ifanc sydd wedi gorfod wynebu bywyd o droseddu, trais, tlodi, di-weithdra, hiliaeth, rhagfarn rhyw ac argyfwng teuluol yn ogystal â HIV/AIDS.

Dywedodd Sarah Edwards Rheolwraig Salon Iâl:

“Roedd yn ddigwyddiad heriol a brofodd fy stamina. Mi wnes i fwynhau’r profiad yn fawr, ac rwy’n falch iawn ein bod wedi cyflawni’r her; rwy’n edrych ymlaen at gymryd rhan eto flwyddyn nesaf! Rwy’n angerddol ynghylch y prosiect ac yn edrych ymlaen at y digwyddiadau codi arian eraill sydd wedi eu trefnu.”

Tags: , , ,