Newyddion

Dros 65 o Rywogaethau ac mae’r nifer yn cynyddu …

November 11, 2014

Over 60 species and counting

Yr ychwanegiadau diweddaraf i uned Gofal Anifeiliaid Coleg Cambria Llysfasi yw dau tsintsila a nifer o bysgod trofannol. Maent yn ymuno â chasgliad trawiadol o 65 rhywogaeth sydd eisoes yn cael eu cadw yn Llysfasi, ac sy’n derbyn gofal gan staff a myfyrwyr y coleg.

Mae’r tsintsilas, o’r enw Poppy a Belle, yn dair a hanner oed ac fe’u rhoddwyd yn garedig i’r adran.

Mae anifeiliaid eraill y safle’n cynnwys gerbilod Mongolia, draig ddŵr Tsiena, madfall blatiog fawr, colomennod cadwynog, sofliar Siapan a neidiwr mwd, i enwi dim ond rhai ohonynt.
Dywedodd Alex Morgan, Darlithydd Gofal Anifeiliaid:

‘Mae’n bwysig bod gennyn ni amrywiaeth eang o anifeiliaid i sicrhau bod dysgwyr yn cael cymaint o gyfleoedd â phosibl i ymarfer eu sgiliau. Mae’r tasgau ymarferol yn cynnwys llawer mwy na dim ond bwydo a glanhau’r anifeiliaid, mae angen cael gwared â llyngyr, rhoi gofal ataliol, gwirio iechyd a sicrhau bod yr anifeiliaid yn cael ymarfer i’w cadw mewn cyflwr da.”

Fel rhan o’u cwrs, mae myfyrwyr yn ymweld â siopau anifeiliaid anwes ac yn ddiweddar aethant i ‘Chrysalis Pets’ ym Mwcle ac i ‘Warrington Pets and Exotics’.