Newyddion

Myfyrwyr Drama ac Astudiaethau Theatr Coleg Iâl 2013 yn cyflwyno Dramâu Dyfeisiol

March 4, 2013

Bydd myfyrwyr blwyddyn olaf Coleg Iâl mewn Drama ac Astudiaethau Theatr yn perfformio gwaith fel rhan o’u hasesiad Safon Uwch mewn sgiliau actio. Caiff dramâu dadleuol a luniwyd ganddyn nhw yn llwyr eu perfformio mewn dau berfformiad cyhoeddus nos Mawrth 5 Mawrth am 7.00pm a pherfformiad matinee ddydd Mercher 6 Mawrth am 1.30pm o’r enw We Need To Talk About Kathy, TOTALitARYAN ac One, Two, Three Four Five.

Perfformiad theatr-ddofen yw We Need To Talk About Kathy a ysbrydolwyd gan hunangofiant Kathy O’Beirne. Cofnoda lyfr O’Beirne Kathy’s Story: Don’t Ever Tell y digwyddiadau yn ei bywyd cartref trasig a’r amser a dreuliodd mewn sefydliadau megis y Magdalene Laundries nodedig yn Iwerddon. Wedi cyhoeddi’r hunangofiant, bu O’Beirne a’i theulu’n dadlau ynghylch eiddo eu rhieni a arweiniodd yn y pen draw at gyhuddiad ei theulu o dwyll llenyddol. Felly, mae’r darn yn holi’r cwestiwn – pryd allwn ni fod yn sicr mai’r wybodaeth a gyflwynir yw …Y Gwir?

Mae TOTALitARYAN yn ddarn a ysbrydolwyd gan nofel Robert Harris, Fatherland a chaiff ei berfformio yn null Theatr Gyfan Steven Berkoff. Cyflwyna weledigaeth lom, ddigyfaddawd o fyd dystopaidd arall lle enillodd gweithdrefn Nazïaidd Hitler yr Ail Ryfel Byd. Yn union fel y nofel Fatherland, mae’n rybudd cymdeithasol.

Darn Mynegiannol heriol yw One, Two, Three Four Five sy’n archwilio pwnc dadleuol Ian Brady a Myra Hindley mewn dull sensitif. Mae One, Two, Three Four Five yn ymateb i adrannau arswydus ac annifyr ein cymdeithas ac y nein hatgoffa i beidio ag anghofio eu bod yn bodoli. Cyflwyna’r darn ddigwyddiadau 1963-1965 mewn cyfres o ddarnau mynegiannol chwaethus a symbolaidd.
Dylai unrhyw un sy’n dymuno archebu tocynnau i’r matinee £2 neu’r sioe fin nos £8, (£6 gostyngiadau) ffonio 01978 311794 estyniad 2701.