Newyddion

Draenogod yn mynd yn ôl i’r Gwyllt

May 12, 2015

Hedgehogs

Rhyddhaodd myfyrwyr Coleg Cambria, gyda chymorth disgyblion Ysgol Owen Jones yn Llaneurgain, 3 draenog yn ôl i’r gwyllt ar ôl gofalu amdanynt dros fisoedd y gaeaf.

Cysylltodd Capricorn Animal Rescue â’r coleg yr hydref diwethaf i ofyn i ni edrych ar ôl 3 draenog ifanc oherwydd bod y tywydd yn rhy arw iddynt oroesi ar eu pennau eu hunain trwy’r gaeaf.  Bu’r dysgwyr Gofal Anifeiliaid ar safle Llaneurgain yn gofalu amdanynt ac y eu paratoi i fynd yn ôl i’r gwyllt.  Cyrhaeddodd y 3 draenog y pwysau priodol iddynt gael eu rhyddhau yn y goedwig wrth Ysgol Owen Jones.

Dywedodd Helen Thewsey, Aseswr Gofal Anifeiliaid:

“Mae draenogod yn llai cyffredin nag oeddent ac mae arolygon yn dangos bod poblogaethau wedi gostwng bron 50% yn ystod y 25 mlynedd diwethaf – mae’r arwyddion yn dangos bod y dirywiad hwn yn parhau yng Nghymru a Lloegr.  Os na wneir rhywbeth i newid y duedd hon, yna mae’n bosibl y bydd mamal hwn wedi diflannu o rai ardaloedd erbyn 2050.”

”Mi fuon ni’n gweithio gyda’r ysgol leol oherwydd roedden ni’n meddwl y byddai’n wych cael addysgu’r genhedlaeth nesaf o gadwraethwyr, doedd llawer ohonynt erioed wedi gweld draenog, a’u hannog i ddiogelu cynefinoedd.  Roedd yn brofiad gwerthfawr i’n myfyrwyr ni hefyd.”

Dywedodd cynrychiolydd o Ysgol Owen Jones; ”Mae ein disgyblion wrth eu boddau yn cael draenogod yn byw yn ein coedwig.”

”Maen nhw wedi bod yn bwydo’r draenogod bob dydd i’w helpu i gynefino.”